De ansatte i Amedia må forberede seg på nye kutt fremover. Foto: Glenn Slydal Johansen
De ansatte i Amedia må forberede seg på nye kutt fremover. Foto: Glenn Slydal Johansen

Tresifret millionkutt i Amedia

Opplever større annonsefall enn ventet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Konsernsjef Are Stokstad bekrefter overfor Journalisten at Amedia vil forsere langsiktige planlagte kutt. Det betyr at de iverksetter allerede utarbeide kostnadsprogrammer. Dette vil trolig bety nedbemanning i enkelte mediebedrifter. 

- Ved siste kvartalspresentasjon fortalte jeg at vi så for oss at annonseomsetningen i 2014 ville falle raskere enn i 2013. Starten på året vil tilsi at dette vil skje, sier han.

Stokstad viser også til at han ved hver av de siste kvartalspresentasjonene har kunngjort at kostnadsprogrammet vil bli videreført.

- Det vi gjør nå er å forsere dette programmet. Jeg kan ikke bekrefte størrelse på eventuelle kutt siden det ikke foreligger vedtak, sier han og viser til at han ønsker ryddig prosess hvor de tilvalgte er med i dialog.

- Vi snur hver stein.

Annonsefall

Annonsefallet i Amedias aviser er langt større enn det konsernet har budsjettert med. Ifølge et stort antall kilder Journalisten har vært i kontakt med, vil det i løpet nær fremtid vedtas store kostnadskutt for å møte fremtidige økonomiske behov.

I midten av måneden ble det kjent at mediebyråene reduserte reklamekjøpet sitt i region- og lokalaviser med 23,7 prosent etter årets to første måneder. Dette er et tall som har gått igjen i Journalistens løpende dialog med flere medieledere siden begynnelsen av mars.

Kuttmøte

Etter det Journalisten kjenner har Amedias andel i det nasjonale reklamemarkedet falt prosentvis i en tilsvarende størrelsesorden. Flere kilder vi har vært i kontakt med viser til at det til uken er innkalt til et ekstraordinært møte med alle lederne i landets neststørste mediekonsern. Ledermøtet om én ting: kostnadskutt.

Tirsdag 1. april blir Amedias nye konsernledelse komplett nåra Gaute Engbakk tiltrer som konserndirektør med ansvar for digital utvikling og strategi. Mari Velsand og Nina Reseth har også nylig tiltrådt som konserndirektører. 

Flere kilder viser til at det vil være snakk om kutt i 2014 på et tresifret millionbeløp. Det er ikke formelt tallfestet hvor mye det er behov for å kutte, men etter det Journalisten kjenner vil det være snakk om godt over 100 millioner kroner.

Hvorvidt kuttene kommer til å bli dekket inn over hele konsernet, er også uvisst. Det kan være at man prøver å se på hver enkelt bedrifts bemanning. Det er tvilsomt om noen yrkesgrupper vil bli skjermet av kostnadstiltakene i det øyeblikket de iverksettes.

Må se på bemanning

Stokstad sier at det ikke vil bli fattet sentrale vedtak om hvor mye hvert enkelt mediehus må kutte. Dette er opptil den lokale ledelsen, slår han fast og viser til at det vil arbeides i de forskjellige titlene for å finne kostnadstiltak. Hvert av mediehusene har sin eget beredskapsplan hvor tiltak som kan tas i bruk er beskrevet.

- Det er et strategidokument dersom situasjonen blir annerledes enn budsjettert.

- Hva med bemanningen i konsernet, vil det være snakk om en reduksjon av bemanningen?

- Det er alltid snakk om å se på bemanningen i kostnadsprogrammet. Utgangspunktet er at vi ser på alt, og at vi vurderer hele organisasjonen løpende.

Kjøpene av Edda Media og 1881 Digitale medier er begge lånefinansiert med sikkerhet i driften. Hvordan sikres disse nå? Må Amedia i så fall refinansiere lånene? Stokstad sier at Amedia som alle andre alltid må sørge for å betjene sine forpliktelser.

- Det som er viktig er at vi har resultater som sikrer vekstambisjonene våre. Vi må sørge for å ha handlefrihet til en fortsatt sterk digital vekst.

Ledermøtet på torsdag kommer i stand på kort varsel. Stokstad forteller at dette også skyldes tilfeldigheter, men forklarer at det var ønskelig å få det arrangert før og ikke etter påske for blant annet å presentere den nye ledelsen, samt å drøfte kostnadskutt.

Må oppfylle budsjettet

Styreleder Knut Ivar Solnes i Amedia vil ikke bekrefte tall overfor Journalisten. Han sier Amedia over flere år har jobbet med å tilpasse seg den nye medievirkeligheten.

Det handler om å bygge gode digitale posisjoner og å tilpasse eksisterende virksomhet til et nytt mediemarked. Amedia gjør tilpasninger i lys av den utviklingen vi ser, sier Solnes, som representerer storeier Telenor.

– Den siste tiden er utviklingen dårligere på annonsesiden enn hva vi har sett tidligere. Det er en utfordring hele bransjen har. Det betyr at vi må tilpasse oss den situasjonen, og fortsette å se på kostnader, modernisering og effektivisering, samtidig som vi jobber enda hardere med å videreutvikle våre gode digitale posisjoner.

– Dere må rett og slett ta grep allerede for å møte det budsjettet dere spikret for bare noen måneder siden?

– Som et ansvarlig styre må vi hele tiden vurdere fremtidsutsiktene. Utviklingen så langt i år er svakere enn hva vi hadde forventa. Så får vi se hvordan vi skal møte den utfordringen.

Jobber løpende

Solnes vil ikke bekrefte tallet på 100 millioner kroner.

– Det er for tidlig å kommentere konkrete konsekvenser. Det får vi gjøre når vi kommer dit.

– Og når kommer dere dit?

– Det er vanskelig å si. De siste årene har vi vært opptatt av å jobbe langsiktig og metodisk med å møte markedsutviklingen offensivt, og det vil vi fortsette å gjøre.

Beredskapsplaner

Konsernlagsleder Britt-Ellen Negård i Norsk Journalistlag Amedia sier hun vet det er problemer i hennes konsern som i andre konserner. Men hun kjenner ikke til hvilket beløp som skal kuttes.

Det er ikke presentert noe tall for oss. Det som skjer nå er at det realiseres beredskapsplaner ute i mediehusene som blir satt i verk for å berge årets budsjett. Hvordan hvert enkelt mediehus løser det blir opp til ledelsen i det enkelte mediehus, sier Negård.

Hun viser til at styret i hennes egen avis, Glåmdalen, har en beredskapsplan. Den iverksettes så fort ledelsen får beskjed.

Også Negård kjenner til ledermøtet, men hun vet ikke hva som skal diskuteres der. 

Hun håper de forestående kuttene ikke vil ramme redaksjonene.

– Vi har bedt om at redaksjonelle stillinger spares. Taktskifte krever også redaksjonelle ressurser. 

Kommer noe

Konserntillitsvalgt Eva Stenbro sier hun ikke kan bekrefte noe om hvilke planer som er på trappene. Men at det kommer tøffe tider sier hun er hevet over enhver tvil.

– Vi er forberedt på endringer. Hva det vil innebære vet jeg ikke noe om, men jeg blir overrasket hvis det ikke kommer noe. Vi kommer til å ta organisatoriske grep, sier Stenbro, og legger til at hun ikke kjenner noe mer til innholdet.

Powered by Labrador CMS