Journalist Dan Tore Jørgensen (fra venstre), redaktør Magne Henriksen og daglig leder Annbjørg Annbjørg Simonsen Sund.
Foto: Pia Bertheussen
Journalist Dan Tore Jørgensen (fra venstre), redaktør Magne Henriksen og daglig leder Annbjørg Annbjørg Simonsen Sund. Foto: Pia Bertheussen

Fortsatt usikkerhet for Østhavet

Uvisst om avsluttet innsamlingsaksjon redder Vardø-avisen permanent.

Published   Updated

For et par uker siden ble det sendt ut nødmelding om mulig avisforlis i Øst-Finnmark. Det var Vardø-avisen Østhavet som inviterte bredt til å redde avisen.

Det ble gjort ved å opprette en innsamlingsaksjon på folkefinansieringsnettstedet Spleis.

Onsdag ble innsamlingsaksjonen avsluttet, og den viser at det er samlet inn 118.762 kroner.

I tillegg har avisen fått inn ekstra penger fra folk som har tegnet abonnement direkte, opplyser journalist Dan Tore Jørgensen, som sammen med redaktør Magne Henriksen utgjør redaksjonen.

– Vi har nok fått inn rundt 150.000 kroner.

Jørgensen sier at målet var rundt 100 nye abonnenter. Med 63 som tegnet seg gjennom Spleis, samt noen utenom, mener han at avisen har skaffet seg et lite pusterom.

– Det har vært et overveldende resultatet. Vi berger oss inntil videre.

Vurderer emisjon

Men nøyaktig hvor lenge, viser han til styret for å si noe om .

– Hele aksjekapital var brukt opp, så det var bære eller ikke bære.

I 2016 gikk Østhavet med drøyt 200.000 kroner i underskudd, og egenkapitalen var ved inngangen til fjoråret 35.000 kroner i minus.

Regnskapet for fjoråret er ennå ikke behandlet av generalforsamlingen, som avholdes neste uke.

Styrets nestleder Tone Bjørvik sier at de så langt ikke har fått oppdaterte tall på innsamlingsaksjonen.

– Vi har enda en vei å gå før vi kan si at vi er trygge på at det her kommer til å fungere, sier Bjørvik.

Hun sier at styret må ta stilling til om driften kan fortsette og om det er mulig å omorganisere driften eller hente inn penger fra eiere gjennom emisjon. Daglig leder er i ferd med å gå av med pensjon slik at den jobben kan bli kombinert med redaktørjobben.

Det er Sør-Varanger Avis, der den ukentlige utgivelsen av Østhavet trykkes, som er største eier med vel en tredel. De to andre store eierne er Vardø kommune og Vardø Næringsforening.