Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen fra åpningen av den mye omtalte promovideoen. Foto: regjeringen
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen fra åpningen av den mye omtalte promovideoen. Foto: regjeringen

Anundsens råfilm vises med filmforbud

Mediene får se 3,5 timers opptak, men VG ønsker kopi.

Publisert Sist oppdatert

Justisdepartementet informerte søndag mediene som har søkt innsyn i råfilmen til statsråd Anders Anundsens PR-video “Trygghet i hverdagen” om hvordan man tolker innsynsretten og vil håndtere dette materialet mandag.

Slik lyder eposten fra departementet:

Hei,

Av råmaterialet har vi både noen innkjøpte klipp fra nyhetssendinger i NRK og TV2 og filmopptak gjort av DSS. Vi går ut fra at innsyn i de førstnevnte klippene er uten interesse.

Når det gjelder opptakene fra DSS, må hver fil vurderes som ett eget dokument i forhold til offentlighetsloven, jf. dokumentdefinisjonen i offentleglova § 4 første ledd. DSS må denne sammenheng anses som et underliggende organ. Det er da § 15 første ledd første punktum som regulerer unntaksadgangen. Bestemmelsen er utformet med tanke på endelige, skriftlige dokumenter som inneholder opplysninger og vurderinger. Når det gjelder filmsnutter som råmateriale til en video, må vurderingstemaet være om det av hensyn til ferdigstillelsen av videoen i slike tilfeller er nødvendig å unnta råmaterialet fra offentlighet. Denne vurderingen må være fremtidsrettet med tanke på tilfeller der et organ mottar råmateriale til en mulig video av et eller annet slag fra et underliggende organ. Slik vi ser det, kan det i flere tilfeller være vanskelig å ha en forsvarlig prosess dersom en ikke kan unnta råmaterialet fra innsyn.

Justisdepartementet har likevel, etter å ha vurdert meroffentlighet, konkludert med at det gis innsyn.

Innsynet imøtekommes på følgende premisser:

1.      Det foretas én samlet visning av råmaterialet for de medier/journalister som har begjært innsyn.

2.      Det vil ikke være anledning til å gjøre filmopptak fra visningen.

Vennlig hilsen,

Andreas Skjøld-Lorange

Senior kommunikasjonsrådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

 

PR-filmen ble møtt med kritisk dekning i mediene. Mandag blir det altså kjent hva de uredigerte opptakene inneholdt. 

Dagens Næringsliv, VG, Dagsavisen og tre andre medier krevde innsyn i råfilmen og andre dokumenter.  

Visning = innsyn?

Det blir visning av råfilmen i auditoriet i R5 mandag kl. 11.30. Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i departementet fortalte fredag til Journalisten at seks medier søkte og fikk innsyn i videoen. Han beskrev beslutningen som uproblematisk.

VG framholdt samme dag at en filmvisning ikke er det samme som innsyn. 

- VG har bedt om innsyn i råfilmen. Den innsynsbegjæringen har vi ikke mottatt noe svar på. Derimot har vi mottatt en invitasjon til en filmvisning. Når JD uansett vil la oss se filmen, så regner jeg også med at de gir oss råfilen så raskt som mulig, og i hvert fall innen arbeidsdagens slutt i dag. Noe annet ville jeg synes var merkelig, all den tid JD selv sier at de «har gitt innsyn», sa journalist Lars Joakim Skarvøy.

Offentlighetsloven § 30: 

«Organet fastset ut frå omsynet til forsvarleg saksbehandling korleis eit dokument skal gjerast kjent. Det kan krevjast papirkopi eller elektronisk kopi av dokumentet.»

Alle får kikke

Justisdepartementets Skjøld-Lorange bekrefter at filmforestillingen ikke er begrenset til de mediene som søkte om å få den.

– Når vi først har gitt innsyn, nekter vi jo ikke medier som ikke søkte. Hvordan det praktisk skal ordnes, må vi undersøke med DSS (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, red.anm.), som står for selve visningen.

Kommunikasjonsrådgiveren sier at medier også søkte innsyn i eposter og annen kommunikasjon knyttet til “Trygghet i hverdagen”, og at dette delvis er innvilget.  

Usignert avslag

Dagsavisens Nina Johnsrud kan imidlertid fortelle at avisa ved siden av råfilmen, søkte innsyn i manuskriptet til videoen og eventuelle endrede versjoner. Det ble avvist av justisdepartementet med henvisning til Offentlighetslovens paragraf 15, som i stedet ubedt lot Johnsrud se 10 eposter i en korrespondanse med NRK og TV 2 da departementet ønsket å vise tv-klipp i videoen. 

– Til gjengjeld har de sladdet hvem i Justis- og beredskapsdepartementet som hadde kontakt med NRK og TV 2 og hvem i TV-selskapene de epostet med.

– Jeg kan skjønne at hun synes det var litt merkelig, sier Skjøld-Lorange. Han forklarer at det ikke forelå noe manus til filmopptakene. Ellers ble begjæringene om innsyn behandlet sammen og at alle fikk den dokumentasjonen som kunne offentliggjøres.  

Departementets avslag til Dagsavisen er forøvrig ikke signert. 

 

 

Powered by Labrador CMS