UD-tur til Romania

Ambassade sponser 10 journalister som vil lære om rom. Kurset fulltegnet før fristen.

Onsdag sist uke kunngjorde Institutt for journalistikk en studietur til Romania. 10 journalister får reise og opphold betalt og skal sette seg bedre inn i romfolks kår der, samt besøke flere prosjekter og hjelpetiltak. Søknadsfrist: 25. september.

Fredag 19.9. sendte Fagpressen informasjon om kurset til sine medlemmer. Men da var det ifølge IJs kursoppslag allerede fulltegnet. Den påtegningen er borte etter at vi spurte kursansvarlig Frode Rekve om påmelding og opplegg.

Rekordoppslutning

- Jeg har aldri sett så mange søkere, sa han fredag. - I formiddag hadde 93 meldt seg. Det virker som alle redaksjoner er opptatt av denne problematikken.

IJ plukket ut 10 deltakere før Rekve dro på et seminar fredag. Han forteller at IJ har fått flere henvendelser om å holde et slikt kursopplegg, men var likevel usikker på oppslutningen. Blant annet fordi instituttet stadig hører om journalister som ikke får kursfri på grunn av nedbemanning og svak økonomi.

Den tidligere IJ-lederen antok at de utvalgte fikk beskjed fredag, men sier det ofte er et visst frafall som gjør at flere får tilbudet. Han antyder samtidig at irriterte forsentkommere kan ha et poeng.

- Men dette er ikke som Stup-stipender der kriterier og frister overholdes strengt. Ellers har det vært malen på IJ å ta ut kursdeltakere etter hvert som søknadene kommer inn.

Ambassaden

Initiativet til studieturen kom fra Norges ambassade i Bucuresti. Budsjettet, som omfatter IJs kostnader, er på rundt 200.000 kroner. Kostnaden dekkes i sin helhet via ambassaden og finansieres i stor grad gjennom såkalte EØS-midler. Det er penger Norge og Lichtenstein har avsatt til sosiale programmer i Europa.

IJ fikk oppdraget etter en anbudsrunde. Det har ikke lykkes Journalisten å finne ut hvilke andre som ble vurdert. I Utenriksdepartementet legger man vekt på at ambassaden overlot programansvar og utvelgelse av deltakelse til en ekstern partner.

UD forklarer ambassadens initiativ med et ønske om og behov for økt kompetanse om romfolkets situasjon. Målsetningen blir beskrevet som å nyansere sort/hvitt-bilder og gjøre “prosesser i forhold til romfolk” bedre kjent.  Rekve avviser en politisk kobling. 

- Tror du UD har politiske forventninger til utbyttet?

- Jeg har ikke fått inntrykk av det. De lokale ved ambassaden synes arbeidet de gjør er positivt og viktig. De ønsker at deltakerne skal lære mer om romfolk og hvordan de lever. Politikk har ikke vært tema i det hele tatt.

Utenriksdepartementet og IJ har hatt et formalisert samarbeid siden 2012. Tidligere i år inngikk de en treårig avtale med ramme på 22 millioner kroner. Rundt halvparten går til kurs og seminarer i IJ-regi.

Innsikt

Programmet for studieturen er ikke helt klart. IJ og ambassaden har samarbeidet om innholdet:

- De har kommet med forslag, og så har vi diskutert. 

Rekve sier han har søkt råd hos norske kontakter som har kunnskaper om rom og understreker at han selv ikke er ekspert på området.

Han avviser at studieturen skal vise “hvor flinke Norge er”. Deltakerne skal få bred innsikt i romfolkets kår, treffe mennesker som har besøkt Norge og reist hjem, og snakke med representanter for folkegruppen gjennom Romfolkets råd.

Etter mange års kritikk besluttet Utenriksdepartementet i 2013 å avvikle ordningen med direkte støtte til journalister som ville dekke statsråders utenlandsbesøk. Midlene ble økt og overført Norad.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS