Uro i Utrop

Nystartede Utrop sliter med dårlig økonomi og intern strid. Tøft arbeidsmiljø skal være årsaken til at to medarbeidere i Norges første flerkulturelle avis har sjukmeldt seg.

Publisert   Sist oppdatert

Utrop startet for tre år siden som en nettportal med nyheter og aktualiteter om det flerkulturelle Norge. Støttet av Kommunaldepartementet, Kulturrådet og Fritt Ord lanserte man i juni avisa på papir, med initiativtakeren Majoran Vivekananthan som utgiver og ansvarlig redaktør.

Avisa trykker to nummer i måneden, men det uttrykte målet ved lanseringen var å bli dagsavis.

Idealisten Vivekananthan, som har full stilling i Barne-, Ungdoms- og Familieforvaltningen (BUFA), sa da at han så for seg Utrop om ti år som litt Dagsavisen, litt VG og litt Aftenposten med flerkulturelle perspektiver.

– Vi skal presentere perspektiver fra minoritetenes egen synsvinkel og lage en avis som setter dagsorden og skaper samfunnsengasjement, sa bergenseren med røtter i Sri Lanka.

Kutt

Og avisa har gjort seg bemerket med flere gode saker som både er blitt sitert eller tatt videre i andre medier. Men nå truer dårlig økonomi og intern konflikt framtida for det spennende prosjektet. Entusiasmen er snudd til frustrasjon.

Ved ansettelse fikk nye medarbeidere vite at det var midler til ett års drift, men etter bare tre måneder ble det klart at kassa snart var tom. Avisa kontaktet da Kommunaldepartementet som spyttet i ytterligere 250 000 kroner til driften. Samtidig fikk redaksjonsleder Tor Bach og journalist Dino Prohic beskjed om at stillingene deres ville bli kuttet med 25 prosent. De motsatte seg først dette, men etter et forhandlingsmøte der NJ-jurist Ketil Heyerdahl bisto journalistene, har de godtatt reduksjonen.

Konflikter

Etter det Journalisten erfarer er imidlertid uroen rundt kuttene bare en liten del av en konfliktfylt og anstrengt atmosfære mellom redaktør og medarbeidere. Dårlig kommunikasjon og manglende informasjon, uklare ansvarsforhold, mistenkeliggjøring, og uenighet om håndtering av både økonomi og presseetikk skal være noen av ingrediensene som har forsuret arbeidsmiljøet så kraftig at det for et par uker siden endte med sjukmelding for både Bach og Prohic. Ingen av de to vil kommentere forholdene i Utrop, eller bakgrunnen for konflikten.

– Men jeg kan bekrefte at jeg er sjukmeldt, sier Prohic. Det gjør også Bach.

Vivekananthan benekter på sin side at et høyt konfliktnivå har gått på helsa løs for medarbeiderne.

– Nei, de er ikke sjukmeldte på grunn av konflikter. Vi hadde et møte i forbindelse med stillingsreduksjonene, der NJ også var til stede, som førte til at de ansatte aksepterte vilkårene. Samtidig ble vi ble enige om et nytt møte dersom økonomien blir bedre. En nystartet avis er et pengesluk og det tar tid å etablere seg skikkelig.

– Så sjukmeldingene skyldes ikke dårlig arbeidsmiljø?

– Vi har hatt våre uenigheter, men det har vi løst greit. Sjukmeldingene har rent medisinske årsaker, det gjelder begge tilfeller. Vi har en anstrengt økonomi og har måttet ta noen upopulære avgjørelser, men problemene er løst på en fredelig måte, sier Vivekananthan, som heller ikke utelukker nye kutt.

– Vi har mange utfordringer framover, og må derfor tenke alternativt og ha både en plan B og en plan C. Vi er nødt til å verve flere abonnenter, og selge mer reklame hvis vi skal kunne drive videre på lengre sikt.

Scheiblers Legat

Vivekananthan opplyser at Utrop i tillegg til friske penger fra departementet har fått tilsagn om fire kvartalsbeløp, hver på 100 000 kroner, fra Scheiblers Legat. Penger som er øremerket etablering av en ungdomsredaksjon i avisa.

– De nye midlene kjøper oss litt tid. Nå har vi gjort avtale med et selskap og skal sette i gang med telefonsalg. Vi tar små steg og er i en positiv utvikling.

Redaktøren innrømmer at man ennå ikke er kommet i gang med ungdomsprosjektet, men sier at de før nyttår vil teste interessen med én ungdomsside i avisa for eventuelt å gå videre med eget bilag fra neste år.