Vil møte Karzai om dødsdømt journalist

NJ blir med i delegasjonen hvis Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ) får møte president Hamid Karzai for å ta opp den dødsdømte journaliststudentens sak.

Publisert   Sist oppdatert

Den afghanske presidenten lovet i et møte onsdag med de lokale journalistorganisasjonene, AIJA og CPAJ, å se på dødsdommen mot den 23 år gamle journaliststudenten Sayed Parvaz Kambakhsh. Studenten ble dømt fordi han har lastet ned og videreformidlet en artikkel med såkalt anti-islamsk innhold.

Oppmuntret

IFJ mener det er svært oppmuntrende at Karzai nå har forpliktet seg til å undersøke saken, men jobber samtidig for å få til et eget møte med presidenten. Dersom det lykkes vil NJ være med i delegasjonen som reiser til Afghanistan.

– De lokale organisasjonene mener situasjonen er så kritisk at en internasjonal delegasjon i regi av IFJ kan være til hjelp. Vi er spurt om å være med og det har vi sagt ja til. Men vi reiser ikke før vi har fått en avtale med Karzai i boks, sier nestleder i NJ, Kjetil Haanes, som regner med at han blir den som drar. Elisabeth Eide i norske PEN blir trolig også med.

Samordne

NJ og Haanes har allerede jobbet mye med saken og blant annet gått i bresjen for at alle gode krefter som hver for seg jobber for Kambakhsh, skal koordinere innsatsen. NJ har også sagt seg villig til å finansiere advokat til den dødsdømte. Foreløpig har det vist seg vanskelig å få noen til å påta seg oppgaven.

Generalsekretær i IFJ, Aidan White, sier til Journalisten at de er godt i gang med organiseringen av delegasjonen, som han sjøl vil lede. Han understreker at IFJ planlegger å reise både til Afghanistan og Pakistan. Og at ikke bare den konkrete saken, men at den generelt vanskelige presse-og ytringsfrihetssituasjonen i hele dette området vil stå på dagsorden.

– Situasjonen i de to landene er ulik, men samtidig er det to sider av samme mynt, sier White og viser til forskjellige former for konflikter mellom myndigheter og medier i området.

Lytte nøye

– Men dere ser positivt på gårsdagens møte i Kabul?

– Ja, dialogen mellom Karzai og de lokale journalistorganisasjonene var et skritt i riktig retning. Vi håpet på en slik døråpner. Vårt engasjement er ment som en støtte og et bidrag til å bygge tillit mellom myndighetene og presseorganisasjonene. Vi vil undersøke forholdene og lytte nøye til det lokale organisasjoner sier, og selvfølgelig ta opp vår bekymring for situasjonen, sier White.

– Men dere vil også ta opp saken til Kambakhsh?

– Ja, dødsdommen mot journaliststudenten er den konkrete bakgrunn for dette initiativet. Og vi vil reise spørsmål om saken og gi uttrykk for vår bekymring. Men samtidig er dette bare et symptom på den alvorlige situasjonen for pressen i landet. Og vi må passe oss for å gjøre noe som kan øke polariseringen og gjøre hans situasjon verre. Vårt mål er å skape en atmosfære for dialog, sier White.

Tror på avtaler

Han har tro på at de får avtaler med Karzai og Pakistans president, Pervez Musharraf, og at delegasjonen kan dra om ca. tre uker.

– Jeg møtte Musharraf da han for en tid tilbake var i Europa, og da tok jeg opp problemene pakistanske medier lider under med ham. Han sa at at han ville invitere meg til Pakistan for å se på situasjonen, så jeg svarer egentlig bare på den invitasjonen, sier White.

– Hva med Karzai, blir det vanskelig å få en avtale med ham?

– Vi får vente og se, men jeg er egentlig trygg på at vi får til et møte, sier White.

Fremskrittspartiet har tatt opp Kambakhshs skjebne med utenriksminister Jonas Gahr Støre.