F.v. Stian Grythaugen, nestleder, Bjørn H. Pettersen, klubbleder, Tore Eldnes, leder grafisk klubb. Foto: Martin Huseby Jensen
F.v. Stian Grythaugen, nestleder, Bjørn H. Pettersen, klubbleder, Tore Eldnes, leder grafisk klubb. Foto: Martin Huseby Jensen

Frykter at nyhetsbyrå smuldrer bort

ANBs styre har foreslått dramatiske kutt i kontingenten til A-presseavisene. Nå frykter klubbene for produktet.

Publisert Sist oppdatert

I ANBs styremøte tirsdag ble det vedtatt at kutt i kontingenten fra A-presseavisene skal konsekvensutredes. Det innebærer at ANB vil få dramatisk mindre å rutte med.

– Det vi frykter er at tilbudet vi har skal bli så lite at ANB smuldrer bort, sier leder i redaksjonsklubben Bjørn H. Pettersen.

Millionkutt

Det skal spares i mediebransjen, også i A-pressen. Derfor går styret i ANB inn for å kutte i summen A-presseavisene betaler fast til nyhetsbyrået. Mens avisene i dag betaler 21 millioner kroner årlig i kontingent, skal beløpet neste år ned i 10,5 millioner kroner.

– Vi frykter at folk må gå og har fått signaler om det. Men det er for tidlig å si helt sikkert siden det er snakk om en konsekvensutredning, sier klubblederen.

ANB har 26 ansatte som blant annet tilrettelegger nyhetssaker for publisering på nett for A-pressens aviser. Signalene som er kommet er at samfunnsavdelingen skal opprettholdes, noe sport og kanskje en fotoavdeling.

På styrets møte i midten av september ble en omstillingsprosess skissert. Klubbene har siden jobbet aktivt mot dette. Men under tirsdagens styremøte var det lite som tydet på at styret har tatt klubbenes arbeid ti følge.

– Vi ser ingen spor av våre forslag i de vedtakene som nå er gjort, sier klubbens nestleder Stian Grythaugen.

Mer til NTB

For to år siden ble nyhetsoperasjonene til ANB og NTB fusjonert, noe som medførte at åtte medarbeidere forsvant over til NTB. I år har NTB mottatt 6,1 millioner kroner gjennom kontingenten fra A-presseavisene. Samtidig som kontingenten blir halvert, økes summen til NTB til 6,5 millioner kroner.

Disse utgiftene skal finansieres gjennom de 10,5 millionene ANB sitter igjen med fra en framtidig halvert kontingent. Medregnet et årlig konsernbidrag på 2,7 millioner kroner, har byrået i realiteten mellom seks og sju millioner å drive nyhetsformidling for. Det betyr en reduksjon på 70 prosent fra dagens nivå.

– Det vi er overrasket overser at LO er med på å kutte så hardt i et nyhetsbyrå med så lange tradisjoner i A-pressen, sier nestlederen.

– Vi føler at LO har gitt oss en dårlig julegave, skyter Pettersen inn og etterlyser engasjement fra LO-leder Roar Flåthen.

Vedtas før jul

Styret i ANB skal møtes igjen 2. desember for å vedta kontingenten.

– Vi håper at vi skal få med representanter i utvalget som skal se på hvor det skal kuttes, sier Pettersen.

– Og så håper vi at vi skal få belyst momenter som ikke er kommet fram så langt, legger Grythaugen til.

Nestlederen påpeker at ANBs tilrettelegging av nyhetsmeldinger for nettpublisering er noe de over 40 avisene som får tjenesten i dag, kan bli nødt til å gjøre selv.

ANB-sjef Hallgeir Westrum forklarer at han må forholde seg til styrets vedtak.

– Vi er i en situasjon som oppleves krevende og dramatisk både for oss og resten av mediebransjen.

Westrum legger til at ANB må nå bestemme seg for hvilke tjenester som skal opprettholdes.

– Men det som blir igjen skal ikke gå ut over kvaliteten.

Powered by Labrador CMS