Dette bildet er blant fotografiene av den savnede Dung Tran Larsen familien mener avisene må betale for. Gjengitt med tillatelse.
Dette bildet er blant fotografiene av den savnede Dung Tran Larsen familien mener avisene må betale for. Gjengitt med tillatelse.

Anker bildedom

Familien til Dung Tran Larsen anker dommen fra Bergen tingrett, samtidig senker de pengekravet mot BA.

Den savnede Dung Tran Larsens ektemann Bjarte Larsen og svigermor Helene Larsen gikk i fjor til sak mot flere medier etter at de hadde publisert bilder av den forsvunnede kvinnen.

De mente at de hadde krav på kompensasjon for bruk av flere av bildene. Bjarte Larsen og hans mor kom til en minnelig løsning med både VG og Dagbladet som ikke skal ha involvert noen form for økonomisk kompensasjon.

Vant fram

Det ble imidlertid søksmål mot Bergensavisen etter at de i oktober 2010 reiste krav på 4,5 millioner kroner for bildebruken. Larsens advokat Arild Dyngeland har tidligere sagt at 13 av de 15 bildene med kvinnen avisen har brukt, er innhentet uten samtykke.

I Bergen tingrett ble BA frifunnet og mor og sønn Larsen dømt til å betale saksomkostninger på 200.000 kroner. Samtidig slo retten fast at det var naturlig at bildene ble brukt, dersom det var eneste muilighet:

“Dersom det er slik at det fantes bilder av Dung som var egnet til publisering i sammenheng med hennes forsvinning, eventuelt det som i praksis var tilgjengelig for media, alle var bilder tatt av saksøkerne, er det i tilfelle et moment som ytterligere taler mot at avisens publisering skal anses som rettsstridig.”

Ventet anken

Advokat Dyngeland sa i ettertid at han stusset over dommen. Blant annet at det var et redaktørvalg hvor mange bilder man vil ha. Han mener det vil gi pressen for vide fullmakter.

I romjulen ble det klart at han på vegne av sine klienter anker dommen for Gulating lagmannsrett.

Sjefredaktør Anders Nyland i BA sier til Journalisten at de har vært forberedt på at dommen kunne komme til å bli anket.

– Det til tross for en knusende seier, men det er Bjarte og Helene Larsens rett å prøve saken for rettssystemet, sier han.

Reduserer kravet

I anken til lagmannsretten krever Bjarte Larsen erstatning for bildebruken begrenset oppad til 100.000 kroner, samt en tilsvarende oppreisning for ikke-økonomiske tap. For hans mor er erstatningsbeløpet satt til 50.000 kroner mens oppreisning er som for Bjarte Larsen på 100.000 kroner.

Altså et betraktelig lavere krav enn da mediene i første runde ble saksøkt.

– Jeg vet ikke hva de tenker, og vil heller ikke innlate meg på det tema. Vi tar til etterretning at de anker. Vi er vil ta denne saken så langt som det er nødvendig. Det handler ikke om størrelsen på kravet, men det prinsipielle.

 

 

Powered by Labrador CMS