Før jul i fjor fikk de ansatte i Hjemmet Mortensen to kinobilletter hver. Vi tipper en god del av disse ble brukt til å se Avatar, som hadde premiere 18. desember. Foto/Copyright: 20th Century Fox
Før jul i fjor fikk de ansatte i Hjemmet Mortensen to kinobilletter hver. Vi tipper en god del av disse ble brukt til å se Avatar, som hadde premiere 18. desember. Foto/Copyright: 20th Century Fox

Bonus til sjefen – kino for ansatte

Medarbeiderne fikk to kinobilletter hver som takk for innsatsen i kriseåret 2009. Toppsjefen økte lønna, inkludert bonus, med 229.000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er totalt hemmelighetskremmeri rundt lederbonusene i Hjemmet Mortensen. Verken styremedlemmene eller tillitsvalgte er informert om størrelsen på fjorårets bonus til administrerende direktør Anne Britt Berentsen, og eventuelt andre i HMs øverste ledelse. Andre store medieselskaper, som Schibsted og Media Norge-bedriftene, kjører full åpenhet om bonuser i sine årsregnskap.

Måloppnåelse

I HMs årsregnskap for 2009 står følgende:

«Deler av lønnen til daglig leder er avhengig av selskapets måloppnåelse».

Berentsens bonus er altså ikke spesifisert. Hun fikk utbetalt 2.385.000 kroner i lønn og bonus i 2009. I tillegg kom 431.000 kroner som kostnad for Berentsens pensjonsordning og 203.000 kroner i såkalt Annen godtgjørelse. Det siste omfatter vanligvis naturalytelser som bil- og telefonordninger.

Året før utgjorde lønn og bonus for Berentsen 2.156.000 kroner.

Kino som takk

Etter et knalltøft år, og en nedbemanningsprosess som omfattet i alt 102 årsverk, mottok de ansatte i HM før jul 2009 et kort fra Berentsen, med takk for innsatsen. Vedlagt lå to åpne billetter til Oslo Kino.

Med 452 årsverk i HM, slik det framgår av årsregnskapet for 2009, har kinogaven trolig kostet selskapet i underkant av 60.000 kroner. Oslo Kino tilbyr Firmabilletten, der den største rabatten lyder på 40 prosent. Det tilsvarer en billettpris på 65 kroner.

– Gaven vakte reaksjoner og litt støy. Jeg, og mange andre, er irritert over at administrerende direktør får bonus som takk for innsatsen, mens de ansatte må nøye seg med kinobilletter. Vi blir ikke akkurat mer kreative og skapende når vi ser en slik forskjellsbehandling. En del av oss la billettene i skuffen og lot dem ligge der. Billettene gjaldt Oslo-kinoene, slik at medarbeidere som bor i andre deler av landet nok har hatt begrenset glede av dem, sier en HM-medarbeider til Journalisten.no.

– Ikke bonus

Fellestillitsvalgt for NJ-medlemmene i HM, Katrine Strøm, bekrefter at de ansatte mottok to kinobilletter i gave fra ledelsen før jul i fjor:

– Kinobillettene var ikke, og ble heller ikke, beskrevet som bonus. At noen kan ha oppfattet det slik, skyldes at det tidligere var en årviss tradisjon for å gi bonus også til de ansatte i HM. Bonusene ble delt ut på årsfestene i februar. Dette ble det imidlertid slutt på da Berentsen overtok som administrerende direktør.

Ifølge Strøm vil klubben i løpet av uka ta et initiativ overfor ledelsen, for å få oppklart hvilke kriterier som gjelder for bonusutbetalinger i selskapet.

Berentsen har tidligere avslått å kommentere egne lønnsbetingelser, men sier følgende om kinobillettene:

– I likhet med de fleste bedrifter har vi ulike sosiale aktiviteter for ansatte, så som sommerfest, prisutdelinger, årsfest og vi har også delt ut kinobilletter. HM er en del av Egmont, som også eier Nordisk Film, og vi synes kino er en opplevelse å ta med seg. Dette har ingenting med bonus å gjøre.

Hun overtok som toppleder i HM i 2006. Etter 2007 har omsetning og resultat falt kraftig (se faktarammen).

Ikke tema i styret

De årlige bonusene til toppledelsen i HM har ikke vært tema for konsernstyret, ifølge Harald Grevskott. Han er journalist i Vi Menn, har sittet i to år som styremedlem og gikk i juni inn i en ny periode som observatør med møte- og talerett i alle styremøter.

– Vi er ikke blitt orientert, verken om kriteriene for bonuser eller størrelsen på dem. Dette er avgjørelser som er tatt utenfor styrerommet. Det hadde vært bedre om bonusene ble tatt opp i styret.

I likhet med fellesklubben for de NJ-organiserte i HM varsler Grevskott at han ved første anledning kommer til å etterspørre kriteriene for lederbonuser.

– Det var jo interessant å lese om temaet i Journalisten, og i denne saken vil jeg som ansattrepresentant ha en tett dialog med klubbene, sier han.

Ikke siden 1998

Trond Rekdahl, leder av Grafisk Klubb i HM og styremedlem siden 1998, sier til Journalisten.no at kriteriene for bonusordningen i HM ikke er blitt behandlet av styret så lenge han har sittet der.

– Vi har fått generell informasjon om ordningen, men aldri fått oppgitt størrelsen på bonusene. På prinsipielt grunnlag er jeg mot korte penger. Men jeg ser at bonus kan være en motivasjonsfaktor innen noen yrker.

Powered by Labrador CMS