Even Nordstrøm. Foto: Bjørn Åge Mossin
Even Nordstrøm. Foto: Bjørn Åge Mossin

A-pressen sliper sparekniven

Annonsesvikt ga svakere tredje kvartal. Varsler innstramninger.

Publisert Sist oppdatert

A-pressen skal gjennomføre et kostnadsprogram på minimum 130 millioner i løpet av 2009 for å demme opp for annonsesvikt og kostnadsvekst.

Konsernet meldte i dag at de, som mange andre medieselskap, har opplevd en nedgang i annonseinntekter de siste månedene, primært i de konjunkturutsatte segmentene stilling og eiendom. De tre segmentene utgjør til sammen om lag 25 prosent av A-pressens annonseinntekter.

– Vi opplever en raskere og mer kraftfull oppbremsing enn vi hadde ventet og forutsatt for noen måneder siden. Totalt har vi så langt likevel et bra år bak oss, men siste kvartal var svakere og opptar oss mest, sa konsernsjef Even Nordstrøm da han fredag formiddag presenterte A-pressens regnskap for tredje kvartal.

Kan bli flere kutt

A-pressen fikk et brutto driftsresultat på 104 millioner kroner i tredje kvartal 2008, 32 millioner kroner mindre enn fjoråret. Brutto driftsresultat for de første ni månedene av 2008 er derimot på 39 millioner kroner, noe som er 38 millioner bedre enn tilsvarende periode i fjor.

Etter sommeren har konsernet merket nedgangen i annonsemarkedet og ser dermed at inntektsveksten er avtakende.

Svakere markedsutvikling

Konsernledelsen framhever at A-pressen har sett en svakere markedsutvikling i kombinasjon med for høy kostnadsvekst, og derfor vil iverksette kostnadstiltak med sikte på å spare minimum 130 millioner kroner i løpet av 2009. De lokale mediene skal bidra med et resultatforbedringsprogram på 100 millioner kroner.

– Vi tror dette er nødvendig for å stabilisere lønnsomheten på et akseptabelt nivå. Skulle markedet forverre seg vesentlig, må vi vurdere behovet for ytterligere tiltak senere i høst, sa Nordstrøm.

Kuttene gjelder hele konsernet, minus TV 2 som nettopp har vært gjennom en egen sparerunde. Det vil iverksettes kortsiktige tiltak i fjerde kvartal og langsiktige gjennom 2009.

Personalkostnader

Tiltakene i kostnadsprogrammet inkluderer en innsparing på fem prosent i personalkostnadene i mediehusene. Dette utgjør 50 millioner kroner for de lokale mediene.

– De enkelte mediehusene må tilpasse dette. Vi har ikke sagt noe om hva tiltakene innebærer i antall årsverk, sier konserndirektør John Kvadsheim til Journalisten. Han er ansvarlig for A-pressen Lokale Medier.

– Reduserer dere samtidig kravene til selskapenes driftsmarginer, eller er det de ansatte som må ta hele belastningen?

– De fleste selskapene ligger ikke slik an når det gjelder driftsmargin, at de kan ha håp om å opprettholde 2007-resultatene. Driftsmarginene ligger ikke i den øvre regionen i forhold til det vedtatte nivåintervallet, svarer Kvadsheim.

De lokale mediene skal i tillegg kutte 20 millioner kroner i andre kostnader, som sidetall og innkjøp. I tillegg akter A-pressen å øke både løssalgs- og abonnemenstprisene for avisene, som et bidrag til å oppnå målene for kostnadsprogrammet.

A-pressen vil prøve å skjerme produktene, markedsavdelingene og utviklingsarbeidet mest mulig.

TV 2 drar opp resultatet

TV 2 Gruppen fikk et brutto driftsresultat per tredje kvartal på 225 millioner kroner, opp 144 millioner kroner fra i fjor. Inntektene i den samme perioden er på 1,97 milliarder kroner, en vekst på nesten 8 prosent fra i fjor.

Resultatframgangen skyldes i hovedsak bedret resultat i TV 2 AS og TV 2 Zebra, gevinster ved salg av aksjer, samt at Kanal 24 er solgt.

A-pressen Lokale Medier tapte seg derimot 37 millioner kroner mot tilsvarende periode i fjor og endte med et brutto driftsresultat på 153 millioner kroner.

Fallende opplag

Opplagssituasjonen er svak for A-pressens storbyaviser, mens lokalavisene har en nedgang på en drøy prosent. Annonseveksten for papiravisene økte med 1,7 prosent i årets ni første måneder. Derimot endte det med en nedgang på 5,4 prosent i tredje kvartal isolert.

Annonseinntektene fra nettvirksomhetene, inkludert TV 2, er opp med hele 34 prosent så langt i år. Nettet står nå for ni prosent av A-pressens totale inntekter. Nettjenestene har hatt en økning på 80 prosent i antall sidevisninger per uke i år, mens antall unike brukere er økt med 35 prosent.

Powered by Labrador CMS