Reklamefall skaper press på lønnsomheten i Amedia. Foto: Glenn Slydal Johansen
Reklamefall skaper press på lønnsomheten i Amedia. Foto: Glenn Slydal Johansen

Svekket driftsoverskudd i Amedia

Konsernssjef Are Stokstad kaller resultatet tilfredstillende.

Omsetningen i landets nest største mediekonsern økte med 12 millioner kroner i 2013 til 5,323 milliarder. Men driftsresultat både før og etter prosjektkostnaderer er svakere enn ved samme tid i fjor.

Mens resultat før skatt og avskrivninger (EBITDA) etter prosjektkostnader i 2012 var på 461 millioner kroner, endte 2013 på 408 millioner.

Prosjekt- og omstillingskostnadene var for året som helhet på 122 millioner kroner.

Svekket

Resultat før skatt i 2013 var på 86 millioner kroner, ned hele 127 millioner kroner sammenlignet med 2012.

I fjerde kvartal isolert reddes bunnlinjen fra røde tall av skatt og fradrag. Før skatt hadde konsernet i fjoråret siste tre måneder et underskudd på 75 millioner kroner, etter skatt ble bunnlinjen på 50 millioner i overskudd. Dette er en forbedring på 59 millioner kroner fra samme periode i 2012.

- Våre resultater er tilfredsstillende, men nedgangen i den samlede reklameomsetningen er betydelig og legger press på lønnsomheten. Vi har gjennom løpende kostnadsreduksjoner klart å kompensere for vesentlige deler av fallet, sier konsernsjef Are Stokstad.

Amedias digitale inntekter var ved utgangen av fjoråret på 534 millioner kroner. Digitale inntekter utgjør nå hver fjerde reklamekroner i konsernet.

Lesertilvenning

Ifølge pressemeldingen fra mediekonsernet er opplagsinntektene stabile. Ifølge beregninger er det samlede opplagsfallet i konsernet på 4,7 prosent. Konsernets ledelse viser samtidig til at de lokale mediene har en trafikkøkning på nett med 13 prosent og hele 71 prosent på mobile plattformer.

- De radikale endringene i mediemarkedet og usikkerhet knyttet til konjunkturutviklingen i norsk økonomi vil påvirke Amedias lønnsomhet i 2014. Vårt løpende forbedringsarbeid vil intensiveres, samtidig som vi i 2014 trapper opp vår digitale omstilling. Vi vil igangsette et nytt program for å konvertere våre lesere til digitale kunder. Målet er å gjøre Amedia til et heldigitalt mediekonsern med fortsatt sterke og lønnsomme papirposisjoner, sier Stokstad.