Aust-Agder tingrett innrømmer glipp på sammensetningen av meddommere. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
Aust-Agder tingrett innrømmer glipp på sammensetningen av meddommere. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Tingretten innrømmer feil i Arendals Tidende-saken

Dømte med to meddommere fra arbeidstakersiden.

Publisert

Aust-Agder tingrett innrømmer at en saksbehandlingsfeil førte til at to meddommere fra arbeidstakersiden var tatt ut da tidligere redaktør Grete Husebø møtte Arendals Tidende i retten, skriver Agderposten.

I en e-post til advokatene i saken har tingrettsdommer Leif Petter Trannum opplyst at en saksbehandler i Aust-Agder tingrett begikk en feil på dette punktet, da en varadommer måtte hentes inn.

Situasjonen ble påpekt av Arendals Tidendes advokat Henrik Otterlei Rasmussen umiddelbart etter at dommen var klar. Han mener loven er klar på at arbeidstaker og arbeidsgiver velger hver sin meddommer, og at dommen dermed må oppheves når den ankes til lagmannsretten:

– Dette er en feil som skal ha umiddelbar virkning, noe som gjør at dommen må oppheves og sendes tilbake til tingretten for ny behandling, har Rasmussen tidligere uttalt til Journalisten.

Dommen der Helgebø fikk gjennomslag overfor arbeidsgiver, som ble dømt til å betale henne 75.000 kroner i erstatning, ble avgitt med dissens fra fagdommeren, tingrettsdommer Trannum. De to meddommerne var enige om å dømme i Helgebøs favør.

Powered by Labrador CMS