Bente Bjørndal vant i tingretten. Foto: Martin Huseby Jensen.
Bente Bjørndal vant i tingretten. Foto: Martin Huseby Jensen.

Vant jobben tilbake

Bente Bjørndal fikk stillingen tilbake fra enstemmig dommerpanel.

Publisert Sist oppdatert

«Samlet finner retten at saksøkte ikke har sannsynliggjort at utvelgelsen av saksøker var fullt ut forsvarlig. Saksøkte har lagt feil vurderingstema til grunn med kompetanse foran ansiennitet uten å sannsynliggjøre at det var saklig nødvendig for å bedre lønnsomheten i bedriften. Prosessen med planer og utvelgelse synes ikke fullt ut forsvarlig og konsistent, men preget av endringer underveis som ikke fullt ut er begrunnet. Det er videre lagt feil grunnlag i ansiennitetsberegningen slik at saksøkeren i alle fall skulle vært sammenlignet med to til.»

Slik betegner Oslo tingrett metoden ledelsen i DN Nye Medier brukte da de sa opp fire ansatte fra redaksjonen. En av disse, Bente Bjørndal, ønsket ikke å godta oppsigelsen og trakk sin arbeidsgiver for retten. Der vant hun fram med sin argumentasjon.

«Feilene er så vidt store at det er grunn til å regne med at de har hatt betydning ved utvelgelsen. Retten finner etter dette at oppsigelsen er ugyldig.»

Dommen er enstemmig og pålegger DN Nye Medier å betale saksomkostningene på 89.900 kroner. Dette skal dekke NJ-jurist August Ringvolds kostnader.

Brukte tiden

Etter sju måneder puster Bente Bjørndal litt lettere ut. Siden hun fikk oppsigelsen, og valgte å trekke arbeidsgiveren for retten, har hun arbeidet i redaksjonen. Det har styrket henne, forteller hun. Nå har hun fått medhold på alle punkter i tingretten.

– Fordi jeg har vært i jobb har jeg styrket min selvfølelse gjennom arbeidsutførelsen min. Hadde jeg måttet gå i retten samme dagen som oppsigelsen kom, ville jeg ikke klart det. Så for meg har ikke tiden vært et problem, snarere har det vært en fordel.

Siden Bjørndal arbeidet i pinsen, avspaserer hun når Journalisten ringer. Men mandag er hun tilbake på jobb igjen. Da håper hun at arbeidsgiveren vil gi henne mulighet til å arbeide med stoffområdene som hun mener er hennes sterkeste – børs, finans og energi.

– Jeg håper jeg får de samme mulighetene som mine kolleger når jeg nå har fått gjennomslag i retten.

Bruker tiden

Sjefredaktør Svein-Thore Gran skal i møte med sin jurist først på torsdag morgen, og forteller at han ikke ønsker å tolke dommen i noen retning.

– Arbeidsretten er et institutt hvor man skal løse tvister mellom ledelse og ansatte, og det har vi benyttet oss av. Så må vi se hvilke videre konsekvenser dette får for hvordan vi kjører prosessene videre.

Gran ønsker ikke å si om det kommer en annen oppsigelse dersom dommen blir rettskraftig. Han ønsker ikke å skape noen unødvendig usikkerhet.

DN Nye Medier har én måned å anke dommen på.