Protesterer mot Edda-kutt

Journalistene i Edda er redd kvaliteten i avisene dersom ytterlige 90 stillinger kuttes.

Publisert   Sist oppdatert

I forrige måned ble det kjent at også Edda Media skal kutte på kostnadssiden trass i overskudd i 2007.

Advarer ledelsen

Nå har konsernlaget til Norsk Journalistlag forfattet et protestskriv mot kuttene.

– Vi vil advare mot konsekvensene av en nedbemanning for produktkvalitet, opplag, annonsesalg og inntjening. Journalistikk bygger utelukkende på de ansattes innsats, engasjement og kompetanse, skriver konsernlaget i et brev til ledelsen i mediekonsernet.

De viser videre til at det å nedbemanne betyr fare for opplagssvikt som følge av et svekket tilbud til leserne.

De ansatte i Edda Media har gjennom sommeren og høsten opplevd stor usikkerhet som følge av spekulasjonene rundt et eventuelt salg av mediekonsernet.

Frykter for helsa

Konsernlaget er også bekymret for sine medlemmer og mener en nedbemanning vil gå ut over helsa til de ansatte.

– Fra flere redaksjonsklubber meldes det allerede om at ansatte jobber mye overtid for å møte harde produksjonskrav og levere et produkt de kan være bekjent av. Vi er kjent med at arbeidspresset har medført sykmeldinger, noe som i sin tur øker presset på dem som er i jobb.

Med dette i bakhodet krever konsernlaget at det skal gis klare signaler om hva som skal prioriteres bort som følge av eventuelle nedskjæringer.

Også på toppen

Videre i brevet til ledelsen står det klart at konsernlaget ikke vil akseptere at nedbemanningen kommer i form av oppsigelser, ei heller at de ansatte utsettes for press for å ta avtalefestet pensjon eller sluttpakker.

– De tilbudte sluttpakkene er etter vår mening skammelig dårlige tilbud til ansatte som har stått på i mange år og som er kommet opp i en alder hvor det generelt kan være vanskelig å finne annet arbeid.

Det siste av fem punkter i brevet til ledelsen inneholder en helt klar oppfordring:

– Fordi vi opplever at redaksjonenes bemanning er skåret inn til beinet, krever vi at ledelsen sentralt og lokalt tar sin del av en ny nedbemanning.