PFU viet en hel dag til lukkede saker torsdag 25. november. Bildet er fra et tidligere møte.
PFU viet en hel dag til lukkede saker torsdag 25. november. Bildet er fra et tidligere møte.

Østlands-Posten ble tema hos PFU etter omtale av drapssak fra 1932

Gikk fri etter lukket behandling.

Publisert

Etter at Østlands-Posten tok opp en nær 90 år gammel drapssak fra Larvik og gjenfortalte historien i 2021, ble avisa klaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU) av etterkommere av gjerningsperson og offer.

Da saken kom opp for lukket behandling torsdag 25. november, gikk avisa fri for fellelser. Det viser oppføringen i PFU-basen.

Avisa fortalte om både drap og rettssak, og illustrerte med faksimiler av artiklene fra 1932.

Mener avisa kunne ventet

Klagerne mener avisen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til hvordan omtalen påvirker etterkommerne, hvordan hendelsen har påvirket deres liv og at artikkelen oppleves som en belastning for dem, ifølge PFU-sekretariatets oppsummering.

Klagerne mener bruken av familienavnet kan virke identifiserende for etterkommere som fortsatt lever, og som bor i avisens nedslagsfelt, og mener avisen kunne ventet 10-20 år.

Avisa avviste i tilsvarsrunden brudd på god presseskikk, og mente omtalen er berettiget og forsvarlig.

Redaksjonen har vært oppmerksom på at omtalen kan påvirke nålevende etterkommere, og tok derfor kontakt og informerte om publiseringen, står det i tilsvaret, der det også påpekes at artikkelen ikke identifiserer etterkommerne.

– Kunne vært mer varsom

Journalisten har ikke hatt tilgang til PFU-diskusjonen om saken, som foregik bak lukkede dører.

Utvalget har landet på full frifinnelse av Østlands-Posten, men baker inn i uttalelsen at avisa «kunne vært mer varsom» i beskrivelser i artikkelen.

Slik lyder PFUs uttalelse i sin helhet:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at det for etterkommere oppleves ubehagelig å lese om det som skjedde i 1932. Selv om det er langt tilbake i tid, beskrives historien på en slik måte at den nok oppleves nærere/mer tett på, enn om den kun var å lese i faksimile-form. Spørsmålet er om dette er brudd på god presseskikk.

Pressen har en rett til å informere om det som skjer, også det som har skjedd; det vil si historiske hendelser. I dette tilfellet mener PFU at drapssaken har allmenn interesse også i dag. PFU viser her spesielt til frikjennelsen og dens begrunnelse.

Samtidig må pressen ta hensyn, og vekte publiseringene opp mot den belastning det kan være for etterkommere. I dette tilfellet ser utvalget at avisen har tatt hensyn. Avisen har kontaktet og informert berørte parter. Videre mener PFU at etterkommere ikke kan sies å være identifisert utover den krets som fra før kjenner til historien eller kjente de avdøde.

PFU mener man kunne vært mer varsom i beskrivelsen av drap og selvmordsforsøk, og viser til VVP 4.1 om å vise omtanke i innhold og presentasjon. PFU vil generelt minne om viktigheten av å være tydelig på kontekst. PFU legger imidlertid vekt på at dette er historiske hendelser og av stor offentlig interesse, også avishistorisk, og PFU mener derfor at artikkelen er presseetisk akseptabel.

Østlands-Posten har ikke brutt god presseskikk.»

Powered by Labrador CMS