Geir Arne Bore Foto: Birgit Dannenberg
Geir Arne Bore Foto: Birgit Dannenberg

Frikjøpt av IJ

Nyskapende journalister kan nå fordype seg på IJs regning.

Tidligere redaktør i Drammens Tidende og nå arbeidssøkende Geir Arne Bore er første mann ut i IJs nyordning med frikjøp av journalister til utvikling av kurs og seminarer.

– Jeg har et engasjement i tre måneder hvor jeg skal fordype meg i spørsmål knyttet til hvordan får brukerinntekter av journalistikken i fremtiden. Det at jeg har muligheten til å gjøre dette nå er helt tilfeldig, sier en motivert Bore.

Engasjement

Geir Arne Bore begynte i prosjektet allerede 1. september. Han er i gang med en spørreundersøkelse for å kartlegge interessen og engasjementet hos journalister. Dette skal igjen legge grunnlaget for et kursopplegg for betalt digitalt innhold, som skal holdes senere i høst.

Kurset vil gå grundig inn i både de redaksjonelle erfaringene, de digitale strategiene for de ulike løsningene og de praktiske erfaringene med ulike systemer og analysene som er gjort av bruken så langt.  

–  Betalingsmodellene befinner seg nå på samme nivå om mobilmarkedet var for et par år siden. Det betyr at vi vet noe om hva som funger, og svarene som har kommet inn på undersøkelsen viser at dette engasjerer. Men det ikke finnes noen fasit.

Endret Institutt

Bakgrunnen for den nyopprettede frikjøpsordningen er endringene i IJ det siste året. Staben er halvert, de har solgt sine gamle lokaler, omorganisert og blitt en ren kursholder.

– Dette er et ledd i «nye-IJ». Vi ønsker å knytte til oss flinke folk som kan dokumentere nyskapende virksomhet. Hvis de har lyst kan de få fri fra sin vanlige jobb, og jobbe med utvikling, kurs og seminarer. Vi betaler lønnen slik at de ikke skal tape på dette. Den engasjerte får spredt sitt budskap til andre interesserte innenfor samme felt, sier IJ-leder Frode Rekve.

Rekve understreker at det ikke bare er nyskapning innenfor teknologi de er interessert i å frikjøpe journalister for å fordype seg i. Neste mann, eller sannsynligvis, neste kvinne, vil derfor like gjerne bli hentet fra et annet journalistisk felt.

Stup-støtte

Geir Arne Bores arbeid skal ende opp i en rapport på nyåret, som er i trå med Stup-søknaden som ligger til grunn for arbeidet. Da vi han også invitere til et seminar i utlandet. Sted er ennå ikke bestemt, men vil avgjøres ut fra hva spørreundersøkelsen avdekker av kunnskapsbehov.

De som er interessert i å følge prosjektet Digitale veivalg underveis kan melde seg på nyhetsbrevet Bore vil sende ut.

Han er for øvrig en aktiv mann. I tillegg til å være frikjøpt er han student på BI og aktiv jobbsøker.

– Det er bare snakk om deltidsstudier. Og jeg regner ikke å være ferdig med dette før perioden har gått ut. Jeg synes dette er en veldig spennende ordning. Det åpner for korte oppdrag der en kan gjøre aktuelle og nye ting. Det er viktig både for IJ og mediebransjen.

Powered by Labrador CMS