A-Magasinet-redaktør Kjersti Løken Stavrum. Foto: Birgit Dannenberg
A-Magasinet-redaktør Kjersti Løken Stavrum. Foto: Birgit Dannenberg

– Prisverdig initiativ med store mangler

Mener frilanskalkulatoren tar for lite hensyn til kvalitet og erfaring.

Published   Updated

A-Magasinets redaktør Kjersti Løken Stavrum sier hun har savnet et alternativ til frilansjournalistenes honorarliste.

– Den var vanskelig å jobbe med og jeg synes i utgangspunktet at frilanskalkulatoren er en god idé. Men slik den fremstår i dag har den noen store mangler.

Tar ikke hensyn til kvalitet

Løken Stavrum sier de har ønsket å følge satsene i den gamle listen.

– Jeg tenker at den nye kalkulatoren er en god bevisstgjøring både for frilansjournalister og for oss som kjøper inn artikler. Men jeg tror samtidig at den, slik den fremstår i dag, ikke kommer til å bli noe nyttig verktøy for å prise innkjøpt stoff. Det er det flere grunner til og den første er at det ikke tas hensyn til kvalitet. Det skrubber i forhold til mye av det NJ ellers står for med hensyn til kvalitet i journalistikken. Slik kalkulatoren virker nå kan frilanseren med det dyreste datautstyret få bedre betalt enn den som leverer den beste artikkelen, sier Løken Stavrum.

Også redaktør Nina Granlund Sæther i Hus og Bolig reagerer på at kvalitet ikke tas hensyn til.

– Jeg betaler gjerne godt for gode saker, men jeg er ikke interessert i å betale like godt for noe med lavere kvalitet. Jeg reagerer på at frilanserne skal ha gjennomsnittslønnen i det mediet de vil skrive for som et utgangspunkt for sine honorarer. Lønnskostnadene spriker etter om folk er ferske fra journalisthøyskolen eller om de har flere tiårs erfaring. Det burde også være utgangspunktet når frilansere med ulik erfaring og ansiennitet priser sine saker, sier Granlund Sæther.

Mener eksempel viser svakhet

Journalisten viste i en artikkel i siste blad et eksempel på prising av en tosiders artikkel etter Frilanskalkulatorens satser. Her finner du den opprinnelige saken om kalkulatoren og artikkelen som viser hvordan den ble prissatt.

Løken Stavrum sier eksempelet viser at kalkulatoren ikke egner seg i nåværende form.

– Jeg synes eksempelet setter det på spissen. Her er det en enkel enkildesak som en erfaren journalist ville brukt rundt en halv dag på. At den er priset til nesten 10.000 kroner viser at dette ikke er noe godt verktøy for oss nå, sier Løken Stavrum.

Granlund Sæther sier hun synes utgangspunktet for kalkulatoren er godt.

– Jeg har ingen problemer med det jeg har forstått er utgangspunktene her, at det skal koste det samme for en oppdragsgiver å kjøpe frilanstjenester som å ha fast ansatte. Men da må det også tas hensyn til hvilken erfaring de bringer med seg.

Bør verdsette erfaring

Løken Stavrum sier kalkulatoren ikke tar hensyn til at fast ansatte gjerne sitter med unik kompetanse og lang erfaring som gjør at de har høy lønn. Da mener hun det blir galt at frilansjournalister skal ta utgangspunkt i en redaksjons gjennomsnittslønn.

– Frilansjournalister er ofte forholdsvis ferske i faget og har ikke den ansienniteten som en redaksjon har. I en redaksjon har folk gjerne sine spesialfelter og man kan forholdsvis greit fordele saker innad i redaksjonen. Frilansjournalister kan ha andre elementer som gjør det interessant for oss å kjøpe inn. De kan sitte på et unikt kildenett eller ha saker som er så eksklusive at de blir interessante, men ingen av disse elementene blir tatt hensyn til i kalkulatoren.

Hun sier de har en større betalingsvilje for saker de selv har bestilt enn saker som kommer inn på spekk.

– Det følger ofte mye redigeringsarbeid på saker som ikke er bestilt, det er noe vi må ta hensyn til å når vi vurderer prisen på saker vi blir tilbudt, sier Løken Stavrum.

Dyre bilder

Granlund Sæther reagerer ofte på fotokostnadene når hun bruker frilansere.

– De fleste jeg benytter er skrivende journalister som gjerne tar noen bilder på slutten av et intervju. Som regel er det ikke rare kvaliteten på bildene og likevel skal de ha 1000–1500 kroner per bilde. Jeg kan kjøpe bilder fra Scanpix og andre bildebyråer med god kvalitet for rundt tusenlappen. Jeg kan ikke skjønne annet enn at mange frilansere forsøker å ta seg for godt betalt for bilder.

– Hvordan stiller du deg til å betale femti prosent ekstra for å publisere den samme frilansartikkelen på nett i tillegg?

– Det høres umiddelbart dyrt ut. Det er ikke noe jeg vil prioritere, sier Granlund Sæther.