Helge Øgrim er redaktør i Journalisten. Foto: Birgit Dannenberg
Helge Øgrim er redaktør i Journalisten. Foto: Birgit Dannenberg

Unnlatelsessynder

(LEDER:) Stridighetene mellom noen store medier og Assange har bidratt til berøringsangsten.

Bradley Manning fylte 24 år sist helg og ble samtidig framstilt for krigsrett, der det meste peker mot en livstidsdom for landssvik. Foreløpig er riktignok bare de rettslige forpostfektningene i gang, selve rettssaken er ventet neste år.

Bør få oppmerksomhet

Tilhengere av ytringsfrihet og varslervern burde gi Mannings sak større oppmerksomhet. Hvis Obama-administrasjonen vinner fram med den aggressive straffeforfølgelsen av soldaten som ga Wikileaks den enorme diplomatpostlekkasjen og videofilmen fra Apache-helikopteret som angrep journalister og andre sivile i Bagdad, lover det dårlig.

Tiltalen baserer seg på at oversendelsen av de hemmeligstemplede dokumentene til Wikileaks satte en rekke sivilpersoner i livsfare. Dette har amerikanske myndigheter hevdet etter flere av varslernettets avsløringer. Påstandene har vakt gjenklang i opinionen og delvis blant menneskerettsorganisasjoner, men er aldri blitt underbygd av hendelsesforløp etter lekkasjene.

Mulig Assange-tiltale

USA mener også at Manning skadet forholdet til andre lands myndigheter. I sin kjerne er det en påstand som kan ramme all journalistikk basert på hemmeligstemplede dokumenter om utenrikspolitikk.

Rettsforfølgelsen og den torturlignende isolasjonen av Bradley Manning har åpenbart også hatt til hensikt å berede grunnen for en mulig tiltale mot Julian Assange i USA. Men heller ikke dette har provosert fram særlig kraftige protester i mediene.

Blandet holdning

I USA holder de fleste toneangivende aviser fortsatt armlengdes avstand til varsleren Manning og tjenesten som har avdekket så mange hemmeligheter publikum fortjener å kjenne til. Også i Vest-Europa er sympatien lunken og reaksjonene tamme.

I andre verdenshjørner er holdningen ganske annerledes. På den globale konferansen for undersøkende journalistikk i Kiev i høst, fortalte reportere og redaktører fra Midtøsten, Latin-Amerika, Afrika og Asia begeistret om hvordan Wikileaks har avslørt maktmisbruk og gitt dem materiale til å grave i korrupsjon og skjulte forbindelser.

Fortjener oppmerksomhet

Stridighetene mellom noen store medier og Assange har bidratt til berøringsangsten. Wikileaks er en konkurrent som benytter metoder mediene avviser, noe Assange understreket da han forleden forsvarte seg mot en mulig spiontiltale med å understreke at varslernettet aldri kjenner identiteten til sine kilder.

Men interessekonfliktene og kritikken gjør ikke tausheten mindre forkastelig, tvert imot. Vi i Journalisten kunne også fulgt bankboikotten amerikanske myndigheter initierte og rettsforfølgelsen tettere. Nå fortjener Bradley Manning oppmerksomhet og støtte. I neste omgang kan medienes årvåkenhet kanskje bidra til å hindre at Spionloven av 1917 rammer Assange.