ANSVAR PÅ NETT: - Spørsmålet om bloggere og nettsamfunn skal pålegges redaktøransvar er noe av hovedfokuset for Medieansvarsutvalget, sier utvalgsleder Janne Kristiansen. Foto: Kathrine Geard
ANSVAR PÅ NETT: - Spørsmålet om bloggere og nettsamfunn skal pålegges redaktøransvar er noe av hovedfokuset for Medieansvarsutvalget, sier utvalgsleder Janne Kristiansen. Foto: Kathrine Geard

Ytringsfrihet vs. personvern

– Det er ikke bare å lage nye lover. De må også kunne håndheves, sier utvalgsleder Janne Kristiansen.

Publisert Sist oppdatert

Den tidligere advokaten, som til daglig er leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, har lenge vært opptatt av balansen mellom ytringsfrihet, personvern og enkeltindividenes rettssikkerhet. Dette oppfatter hun også som en hovedoppgave for Medieansvarsutvalget.

– Det har alltid vært en vanskelig grensedragning, og den kommer ikke til å bli lettere. Én ting er de mediene som har redaktøransvar, men så har vi Twitter, Nettby og Facebook. Etter min mening er det mange unge mennesker som ikke skjønner hva de gir av informasjon om seg selv, som kan få betydning for dem seinere i livet.

Egen lov?

På spørsmål om hun ser behov for en generell medieansvarslov, svarer Kristiansen:

– Det er dette som er bakgrunnen for at utvalget er blitt nedsatt. I dag er regelverket fragmentarisk. Utviklingen skjer veldig raskt, ikke minst på nettet. Men én ting er å ha en lov, noe annet er å håndheve den. En del av nettinnholdet kommer jo via utlandet. Spørsmålet er om det vil være mulig å kontrollere det som legges ut på steder som Facebook.

– Ser du et behov for å innføre medienøytralt straffansvar for alt publisert innhold, slik Straffelovkommisjonen har foreslått?

– Det har jeg foreløpig ikke noen oppfatning om.

Ikke likhet

Nettredaktørene nevnes ikke i straffelovens bestemmelser om straffansvar for det som publiseres.

– Dette må vi vurdere i utvalget. Det høres umiddelbart ut til at det ikke er likhet, når enkelte redaktører er underlagt straffansvar og andre ikke, nøyer Kristiansen seg med å si.

– Hvilke muligheter ser du for å foreta en ansvarsmessig grenseoppgang mellom såkalte nettverter og redaktører på nettaviser?

– Det blir et sentralt spørsmål for utvalget, men foreløpig kan jeg ikke nok om dette.

Les også sak på Journalisten.no: «Giskes utvalg for smalt»

Powered by Labrador CMS