Medietilsynet: Vanskelig å komme utenom salg

A-pressen har varslet at de vil selge to aviser, men det er langt fra nok.

A-pressen er villig til å selge Varden i Skien og Demokraten i Fredrikstad for å komme Konkurransetilsynet i møte.

I utgangspunktet varslet Konkurransetilsynet at A-pressen måtte selge Tønsbergs Blad, Drammens Tidende og Fredriksstad Blad i tillegg til Varden for å unngå at oppkjøpet skadet konkurransen i annonse- og nyhetsmarkedet. Avdelingsdirektør Jostein Skaar sier til Journalisten at A-pressen underveis har fremmet gode poeng som gjør at de i tilsynet ikke lenger mener konkurransen blir svekket.

Må ses i sammenheng

Direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus i Medietilsynet sier det er et bra tegn at man har kommet til en løsning med Konkurransetilsynet, det betyr at man kan komme lenger i forhandlingene mellom A-pressen og Medietilsynet.

– Man må se dialogene i sammenheng. Har de kommet videre med dem, kan de komme videre med oss.

Men å gå med på salg av to aviser løser ikke den regionale eierskapslovgivningen som sier at ingen aktør skal kunne eie mer enn 60 prosent av opplaget i en region. Det betyr at ved salg av Varden er det fortsatt 13.000 i opplag som må avhendes i Vest-Viken.

I Østviken er det enda mer som må selges.

Må selge

– Vi kan forsøke å få til en minnelig løsning, og det kan innbefatte nedsalg. Det kan være at A-pressen foreslår salg. Men dersom vi ikke blir enige har vi varslet mulige vedtak – salgspålegg er et mulig vedtak, sier Guthus.

– Det ser ut som om salg blir løsningen, enten i form av forslag fra A-pressen eller i form av pålegg fra dere.

– Problemet er at de blir for store i to regioner og da er det vanskelig å se at man skal komme utenom salg.