Per Arne Kalbakk, programdirektør i NRK. Foto: Kathrine Geard
Per Arne Kalbakk, programdirektør i NRK. Foto: Kathrine Geard

Hvem må ut?

I dag er ledergruppa i NRKs nyhetsavdeling på åtte personer. Til høsten blir ledelsen halvert, bekrefter påtroppende nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk.

- Den gamle organisasjonen ble stor og byråkratisk å ro sammen. I den nye modellen har vi valgt en slankere organisasjon, og strategisk mener jeg Nyhetsdivisjonen ikke bør ha mer enn fire, maks fem ledere, sier Kalbakk.

Bjøntegård blir

Kalbakk, som i dag er programdirektør før Marienlystdivisjonen (hvor nyhetsavdelingen inngår), blir i september direktør i den nye Nyhetsdivisjonen. Men hvilke i dagens ledergruppe som forsvinner ut når ledelsen trimmes til høsten, vil han ikke si noe om.

- Planen er å ha organisasjonsmodellen klar i løpet av juni, før den skal tre i kraft i september. Jeg ser for meg at vi kommer til å ha to, tre nyhetsredaktører med ansvar for alle plattformer, men hvilke personalmessige konsekvenser det vil få kan jeg ikke si noe om før vi har planen ferdig i juni, uttaler Kalbakk.

Det er likevel klart at nåværende nyhetsredaktør Stein Bjøntegård får fornyet tillit og vil inngå i den nye ledergruppa.

- Jeg har spurt ham om å bli med, og han har svart ja, bekrefter Kalbakk.

Utover det vil den nye nyhetsdirektøren bare si at det i denne prosessen kan bli snakk både om noen omplasseringer og noen interne utlysninger, og at det under redaktørene vil bli noen redaksjonssjefer.

I arbeidet med den nye organisasjonen vil vi også få en tydeligere todeling i nyhetsarbeidet, mellom løpende oppdateringer og bakgrunn.

Bedre arbeidsflyt, tydeligere ansva

Målet med omorganiseringen omtaler Kalbakk som todelt: Dels ønsker NRK å bygge en ny arbeidsflyt for alle plattformer, mer tilpasset dagens medieforbruk. Og dels ønsker man å tydeliggjøre redaktøransvaret.

- Vi ønsker å ha tydelige og tilstedeværende redaktør og vil styrke det daglige bindeleddet mellom nyhetsjournalisten og direktøren.

- I hvilken grad har etiske vurderinger i bakkant av vinterens så mye omtalte romsak hatt betydning for omorganiseringen?

- Det har selvsagt vært et element, og med en slankere ledergruppe ønsker vi også å tydeliggjøre det overordnete lederansvaret. I den nye modellen vil det dessuten til enhver tid være en redaktør på «gulvet» i nær kontakt med det daglige nyhetsarbeidet, svarer Kalbakk.

Powered by Labrador CMS