Ønsker mer åpenhet om skatt

Forsinket høringsuttalelse ber om at straffeskatt blir offentlig. Vil ha avdøde inn igjen på skattelistene.

Publisert Sist oppdatert

Finansdepartementet sendte i november sist år forslag til ny skatteforvaltningslov på høring. Presseorganisasjonene sto ikke på høringslista og fikk derfor ikke uttalt seg innen fristen.

Når har de likevel sendt en felles uttalelse til høringen og bedt om at rådene tas i betraktning. Blant ønskene er at taushetsplikten ikke skal gjelde der personer er ilagt straffe- eller tilleggsskatt: 

«En slik åpenhet vil også gi pressen – og derigjennom allmennheten – bedre muligheter til å følge skatte- og avgiftsmyndighetenes arbeid med skattesaker; både i hvilken utstrekning mislighold oppdages og forfølges, og hvordan de administrative sanksjonene anvendes. Pressen har denne muligheten i dag når det gjelder saker som forfølges gjennom politianmeldelse og straffesak. Når den alt overveiende delen av brudd på skattelovgivningen forfølges gjennom administrative sanksjoner, blir det desto viktigere med en tilsvarende åpenhet omkring disse.»

Ifølge Journalistlaget, Redaktørforeningen og Presseforbundet har både Ytringsfrihetskommisjonen og Advokatforeningen inntatt samme standpunkt.

Les presseorganisasjonenes uttalelse her.

Powered by Labrador CMS