Stormark Årets frilanser

“Gjør pressens samfunnsoppdrag til sitt spesialområde”, uttaler juryen.

 

“Kjetil Stormark bruker rollen som frilanser til å rendyrke sjangre som er truet i dagens medieutvikling: Undersøkende journalistikk og større dokumentarer – grunnpilarer i pressens arbeid”, heter det i juryens begrunnelse for prisen som Årets frilanser 2014.

[factbox:1-right]

Prisen ble lørdag delt ut på årsmøtet til Frilansjournalistene/NJ, som nå har vedtatt å endre navn til NJ Frilans.

– Premissleverandør

Juryen, som har bestått av Åshild Eidem (leder), Silje Midttun og Jo Straube, peker på at Stormark med utgangspunkt i medienes samfunnsoppdrag “overvåker myndighetene og avdekker kritikkverdige forhold, og er en premissleverandør i samfunnsdebatter som omhandler noen av de viktigste spørsmålene i vår tid: Terrorisme, radikalisering, beredskap og sikkerhetspolitikk”.

Stormark har forankret sitt arbeid i det internasjonale nettverket Hate Speech International, som han etablerte i fjor sammen med journalist og forfatter Øyvind Strømmen.

Systematisk kartlegging

Juryen viser til at Stormark spilte en sentral rolle som kommentator under terrortrusselen mot Norge i sommer og i debatten om rekruttering av fremmedkrigere til Den islamske stat.

[quote:1-left]

“Han har vært blant de ledende journalistene i dekningen av 22. juli-angrepet. Gjennom systematisk kartlegging har Stormark avdekket beredskapssvikt, ledelsesproblemer og rot i innflytelsesrike etater som PST og politiet. Stormark har en imponerende evne til å håndtere omfattende materiale og bearbeide det raskt, noe han blant annet viste da han skrev den kritikerroste boken Da terroren rammet Norge. Boken bygger på dybdeintervjuer med mer enn 120 kilder, og ble utgitt i desember 2011 – bare litt over fire måneder etter 22. juli”, heter det i begrunnelsen for prisen.

[factbox:2-left]

Tett på maktkamp

Til neste år utgir Stormark sin tredje bok knyttet til 22. juli. I “Kampen om Norges terrorberedskap” beskriver han de bakenforliggende årsakene til beredskapssvikten, og går tett på maktkampen mellom politiet og forsvaret.

Prisjuryen slår fast at Stormark med sitt pågangsmot og satsning på viktig journalistikk er et forbilde for andre frilansere, og bidrar til å løfte yrkesgruppen.

“I en tid hvor medienes betalingsvilje for annet enn billig klikk-journalistikk synker, peker Stormark ut mulige veier framover. Han tar til orde for å styrke det journalistiske fellesskapet og skape en plattform for samarbeid mellom utenriksredaksjoner. Ikke bare kommer han med forslag, han handler deretter. Han engasjerer seg i utvalg som jobber for å bedre frilanseres vilkår og bygge bro mellom mediefrilansere i ulike yrkesgrupper”.

Powered by Labrador CMS