Siri Høstmælingen, leder av redaksjonsklubben i Bonnier Media, er ikke nådig i sin kritikk av ledelsen.
Siri Høstmælingen, leder av redaksjonsklubben i Bonnier Media, er ikke nådig i sin kritikk av ledelsen.

– En skam for Bonnier-ledelsen

Redaksjonsklubben opprørt over det de ansatte oppfatter som et elendig sluttpakketilbud.

Publisert Sist oppdatert

– Ledelsen vår burde skamme seg over dette sluttilbudet, som er det dårligste vi har registrert blant bedrifter i bransjen. En slik måte å behandle sine medarbeidere på vil gå ut over ryktet til Bonnier Media, sier lederen av redaksjonsklubben, Siri Høstmælingen.

Hun forteller om sterke reaksjoner blant medlemmene da sluttpakketilbudet ble lagt fram for dem på et klubbmøte før dagens allmøte, der ledelsen presenterte den nye organisasjonsplanen for Bonnier Media. Samtidig ble det kjent at både redaktør Mari Grydeland og journalist Guro Danielsen har sagt opp jobbene sine i Stella.

Les også: Redaktører og journalister sier opp

Høstmælingen sier dette om de to oppsigelsene:

 – Dette viser hvor sårbare redaksjonene og magasinproduktene blir, når det kuttes så kraftig. Stella-redaksjonen var allerede kuttet til beinet, og når to medarbeidere nå sier opp, velter hele lasset.

Kutter 6,15 årsverk

På allmøtet tirsdag ble de ansatte informert om konsekvensene av de planlagte kuttene.

– Administrerende direktør Trond Juliussen sa på allmøtet at det skal kuttes 6,15 redaksjonelle årsverk. Det kommer både rettede sluttpakker og generelle sluttpakker. Nivået på de generelle sluttpakkene er så lavt at det er en skam. “Dette går ikke an”, var reaksjonen fra medlemmene, sier Høstmælingen.

Hun understreker at klubben har kjempet hardt for å oppnå bedre sluttavtaler, uten å lykkes. Fagforeningen har ønsket åpne sluttpakker som kan søkes av alle. Nå blir det i stedet ledelsen som velger ut hvilke medarbeidere som etter deres oppfatning ikke passer inn i den nye organisasjonsplanen.

– Det er svært liten grad av frivillighet knyttet til tilbudet om sluttavtaler. Noen fikk beskjed i dag om at de får såkalte rettede sluttpakker, noe klubben er veldig imot. Det gjelder medarbeidere med så lang ansiennitet at det er veldig vanskelig å si dem opp hvis de takker nei. De føler seg selvsagt sterkt uønsket, sier klubblederen.

Andre medarbeidere som defineres som overtallige vil få tilbud om generelle sluttpakker. Dersom de takker nei, vil bedriften ifølge Høstmælingen gå til oppsigelse.

1 måned ekstra

De generelle sluttpakkene innebærer at medarbeidere som er yngre enn 50 år og har vært ansatt i mindre enn 10 år får en ekstra månedslønn, på toppen av vanlig oppsigelsestid med arbeidsplikt. De som er over 50 år får også en ekstra månedslønn, og det samme gjelder yngre medarbeidere som har vært ansatt mer enn 10 år.

– Forutsetningen er imidlertid at de frasier seg retten til reansettelse i Bonnier. Det er ikke et tilbud, men en byttehandel, sier Høstmælingen.

Hun oppfatter at ledelsen er opptatt av å gjøre alt på en juridisk korrekt måte, men at de tillitsvalgte ikke blir hørt.

– Vi er blitt møtt på så få punkter at vi kjenner oss maktesløse og  ikke kan gjøre annet enn å dokumentere alt i vår egen protokoll. Ledelsen sier at de ikke kan gi et bedre sluttpakketilbud, fordi det vil bli for dyrt. Men det skal verken være billig eller lett å kvitte seg med ansatte, sier Høstmælingen.

Les Journalistens dekning av Bonnier Media her

– Får dårlig rykte

Den nye organisasjonsplanen inneholder også to nye stillinger i digital avdeling. Men Høstmælingen frykter at Bonnier Media ikke vil oppnå sitt mål om være en attraktiv arbeidsplass når de ansatte behandles på en slik måte.

– Dette vil gå ut over Bonniers rykte. Vi går en tung tid i møte, med drøftelsesmøter mellom ledelsen og de ansatte på redaksjonelt område. Vi skal gjøre de vi kan for å bistå medlemmene våre, sier klubblederen.

Det er forlagsdirektør Gry Bjørhovde som har hatt ansvaret for å utarbeide den nye organisasjonsplanen til Bonnier Media.

– Framgangsmåten i denne prosessen er grundig drøftet med klubben. Deres holdning er vi derfor kjent med. Det NJ kaller “rettede sluttpakker” er helt klart et tilbud basert på frivillighet, men det er riktig at dette tilbudet ikke er gitt til alle, sier hun som en kommentar til klubbens sterke utfall mot ledelsen.