Frikjenner VGs Kongo-dekning

PFU mener verken VG Nett eller VG brøt god presseskikk.

Publisert Sist oppdatert

Pressens faglige utvalg har vurdert to forskjellige klager fra Kongo-fangene Tjostolv Moland og Joshua French.

På vegne av Moland har advokat Morten Furuholmen klaget VG Nett inn for PFU etter at nettstedet oppsøkte Moland på sykehuset og senere publiserte artikkelen «Moland: – Jeg føler meg ok». Furuholmen viser i klagen til at nettavisas journalister ikke hadde fått tillatelse av ham, medisinsk personell eller UD til å oppsøke Moland på sykehuset.

Betaling

«De har formentlig fått tillatelse fra etterforskningsleder oberst Wavara. Hans motiver for å legge til rette for et slikt besøk er ukjente, men var formentlig økonomiske,» heter det i klagen.

At Wavara skal ha fått betaling avvises bestemt i VG Netts tilsvarsskriv.

PFU mener at klagen må ses i lys av den store offentlige interessen som har vært knyttet opp til rettssaken mot de to nordmennene.

– Det må også tillegges vekt at norske pressefolks arbeidssituasjon i Kisangani skilte seg vesentlig fra hva som er vanlig under hjemlige forhold. Sett på denne bakgrunn, finner utvalget at VG Netts utsendte handlet i tråd med sitt journalistiske oppdrag og innenfor det presseetisk akseptable, heter det i kjennelsen fra utvalget.

PFU konkluderer med at VG Nett ikke har brutt god presseskikk.

Oppsiktsvekkende

Også VG papir er klaget inn av Tjostolv Moland sammen med Joshua French og deres nærmeste pårørende.

Klagen mot landets største avis går på oppslaget «Slik trente de rekrutter i Uganda» (lenke til metoderapport) hvor avisen hadde fått tak i en treningsvideo de to hadde laget. Avisen gjenga bilder fra videoen som viste en brutal trening.

Advokat Furuholmen kaller forsiden oppsiktsvekkende og viser til at den ble publisert etter at de to var dømt for blant annet drap og spionasje i første rettsinstans.

«På tross av at saken ikke er avgjort, og de tiltalte har krav på å ikke bli ansett skyldig fra myndighetene eller forhåndsdømt fra allmennheten/omverdenen, tyr VG til uvedkommende opplysninger om French og Moland sitt opphold i Uganda og deres fullt lovlige virksomhet i landet, og går også langt i å antyde nær sammenheng mellom treningen og hendelsene i Kongo. Avisen synes derved bevisst å fremsette et tvilsomt budskap til det norske folk som oppfordrer til forhåndsdømming og forakt,» heter det i klagen.

Truende

Furuholmen mener at VG har vært selektive i bruken av både bilder og tekst, og har utelatt opplysninger som ville nyansert oppslaget. Han mener også at redaksjonens opptreden overfor de pårørende har vært klanderverdig og til tider truende.

VG på sin side avviser dette. Avisen mener det er vanskelig å forholde seg til kritikken da den er svært lite konkret.

«VGs medarbeidere har imidlertid ikke opptrådt truende på noen måte og vi kan benekte at vi har tatt kontakt med pårørende ”til alle døgnets tider,” skriver de i sitt tilsvar.

Heller ikke PFU finner tilstrekkelig faktagrunnlag til å kunne vurdere kritikken på dette punktet.

Utvalget finner heller ikke noe grunnlag for at det skal vært noen forhåndsdømming i saken og konkluderer med av VG ikke har brutt god presseskikk.

Powered by Labrador CMS