Lagmannsretten har kommet til at Aller Media ikke har ansvar for typografene, og finner det videre godtgjort at det ikke fantes annet passende arbeid til dem i Dagbladet.
Lagmannsretten har kommet til at Aller Media ikke har ansvar for typografene, og finner det videre godtgjort at det ikke fantes annet passende arbeid til dem i Dagbladet.

Dagbladet-typografers anke forkastet av lagmannsretten

Ikke bestemt seg for om de vil anke.

Publisert Sist oppdatert

Lagmannsretten forkaster anken til to tidligere typografer i Dagbladet som ble sagt opp da avisa satte bort sideproduksjon til morkonsernet.

Dermed opprettholdes tingrettens dom fra 2019 om at oppsigelsene var gyldige og at tjenesteutsettingen ikke er å anse som en virksomhetsoverdragelse, melder Rett24.

Morkonsernet Aller Media holder til i samme bygg som Dagbladet på Hasle i Oslo. Et av spørsmålene som har blitt vurdert, er om Aller og Dagbladet skulle ansees å ha felles arbeidsgiveransvar for typografene.

Lagmannsretten har kommet til at konsernet ikke har ansvar for typografene, og finner det videre godtgjort at det ikke fantes annet passende arbeid til dem i avisa.

Retten har ikke tilkjent sakskostnader. LO-advokat Elisabeth Grannes opplyser til Rett24 at de ennå ikke har bestemt seg for om de vil anke.

Powered by Labrador CMS