Dagbladet må betale bot

Dyre sekunder på valgkvelden for avisen.

Publisert   Sist oppdatert

Tidligere i år ble det klart at en endring i valgloven gjorde det mulig for Medietilsynet å bøtelegge redaksjoner som offentliggjorde valgdagsmålingen før klokken 21 på valgkvelden. Skjedde så, kunne tilsynet gi bøter opp til to millioner kroner.

Noen sekunder før det aktuelle tidspunktet, offentliggjorde Dagbladet.no målingen. Det kostet dem dyrt.

Formildende

Medietilsynet har fattet vedtak om at redaksjonen må betale 40.000 kroner for å ha offentliggjort målingen før det var tillatt.

Dermed slapp Dagbladet unna millionbøter.

– Vi har sett at det er en del formildende omstendigheter, blant annet den korte tiden: Dette skjedde i det siste minuttet før klokken 21. Det er en vesentlig årsak til at beløpet er lavere. I tillegg hadde de tiltak for å avverge at en slik situasjon skulle oppstå, selv om de ikke fungerte, sier områdeleder Gudbrand Guthus i Medietilsynet til Journalisten.