Edda-bud fra A-pressen rett rundt hjørnet

Det jobbes på høytrykk med å utforme et bud på Edda Media. Tillitsvalgte tror det kan komme i dag.

Publisert   Sist oppdatert

Journalisten får bekreftet på informert hold i A-pressen at konsernet er i ferd med å ferdigstille sitt bud på Edda Media. Budet er nært forestående, men ifølge våre kilder er det ikke fastlagt noe tidspunkt for å overlevere det formelt. Det siste styremøtet i A-pressen ble avholdt i forrige uke, får Journalisten opplyst.

Kan komme i dag

Eddas tillitsvalgte venter formelt bud fra A-pressen i dag eller i morgen.

– Dette er tross alt børssensitiv informasjon og et høyt spill, men det går spekulasjoner om at det kommer et bud i dag eller i morgen, sier Carine Johansen, styremedlem i Edda Media og leder for de NJ-tillitsvalgte i konsernet.

– Vi er informert, også fra Edda-ledelsen, om at det er noe på gang og har ventet på at noe kommer til å skje hele sommeren. Nå ser vi at dette stemmer. Det har vært flere interessenter her, men det er A-pressen som er spesiell aktuell nå.

Fallende pris?

Diskusjonen om pris har tidligere antydet et nivå mellom 3,5 og 4 milliarder kroner. Signalene tyder nå på at dette er i overkant, ut fra dagens økonomiske situasjon i avismarkedet. Overfor Journalisten blir det antydet en tilbudspris på drøyt tre milliarder kroner for Edda Media, noe som er i tråd med det Aftenposten skriver onsdag.

LO-sekretariatet, der forbundslederne deltar, har gitt LO grønt lys til at A-pressen kan legge inn bud på Edda Media. LO, som eier 45 prosent av A-pressen, har stilt 300 millioner kroner til rådighet for formålet. Den andre hovedeieren, Telenor, har gjort det samme. I tillegg har A-pressen nå en likviditetsreserve på 683 millioner kroner, som også innebærer at konsernet er en solid låntaker i markedet.

Ønsker avklaring

Carine Johansen understreker at det fremste målet er en avklaring.

– Jeg ser med bekymring på å fortsatt være eid av Mecom i den økonomiske situasjonen de er i. Hvis det kommer et reelt bud nå, ikke bare et skambud, får vi endelig offentlighet rundt denne prosessen. Det blir godt for oss at det da blir en åpen prosess, sier Johansen. Hun gir uttrykk for at det har vært veldig mye frustrasjon og uro rundt at dette har vært en lukket prosess.

– Det har vært tungt å leve med usikkerheten.

Lov i spill

Dagens medieeierskapslov gjør det vanskelig for A-pressen å kjøpe Edda Media. Både på grunn av forbudet mot krysseierskap blant store medieaktører og som følge av den regionale grensen på 60 prosent av dagspresseopplagene.

På denne bakgrunn ville det vært enklere for Berner Gruppen, som eier Dagbladet, å erverve Edda Media.

Kulturminister Trond Giske har varslet en revisjon av loven i høst. Ifølge ryktene skal arbeidet ha kommet langt, og det er liten tvil om at en liberalisering av eierskapsbegrensningene vil få flertall i Stortinget.

Ideologisk utfordring

Utfordringen for Giske og Arbeiderpartiet er av mer ideologisk art. Politiske miljøer på både høyre- og venstresiden vil åpenbart ha problemer med å respektere en realpolitisk tilpasning av lovverket til fordel for en avisgruppe med utspring i arbeiderbevegelsen.

A-pressen vil på sin side være avhengig av å presentere et bud som Mecom kan omsette i penger umiddelbart, altså uten forbehold om at Stortinget skal godkjenne endringer i medieeierskapsloven. De engelske eierne er presset økonomisk, som følge av stor gjeldsbelastning i kjølvannet av de mange oppkjøpene de siste årene.