Faktisk.no: Nei, Nettavisen, det er ikke historisk stor motstand mot EØS

Faktasjekker Nettavisen.