Nyhetsdekningen nord i Trøndelag svekkes når 
NRK «sentraliserer» sendinger vekk fra Steinkjer, mener nyhetsredaktør Fredrik Mandal i Trønder-Avisa.
Nyhetsdekningen nord i Trøndelag svekkes når NRK «sentraliserer» sendinger vekk fra Steinkjer, mener nyhetsredaktør Fredrik Mandal i Trønder-Avisa.

Trønder-Avisa slakter NRK-sentralisering i Trøndelag

– Også synd for våre lesere, sier nyhetsredaktør Fredrik Mandal.

Publisert

Trønder-Avisa går hardt ut mot at NRK Trøndelag nå flytter lokale ettermiddagssendinger fra Steinkjer til Trondheim.

– Det er synd at samfunnet utenfor Trondheim blir mindre viktig for NRK. Handlingene snakker tydeligere enn ordene, sier nyhetsredaktør Fredrik Mandal i Trønder-Avisa til Journalisten.

– Enda mer av nyhetsproduksjonen flyttes til Trondheim. Lokalt stoff blir ikke så lokalt for folk i omlandet til Trondheim. Når de som lager program bor og jobber i Trondheim, blir stoffet mer Trondheims-lokalt. For «vi er alle oss selv nærmest», fastslår Mandal.

Han antyder at lokalt innhold trolig blir lite aktuelt hvis NRK-medarbeidere i Steinkjer heller skal produsere til riksdekkende flater.

Svekkede nyheter

NRK samlet distriktskontorene i nord og sør til ett NRK Trøndelag i 2002. Når ytterligere en anselig del av sendingene nå flyttes, er det uheldig mener kritikerne i Trønder-Avisa.

Men regionavisa i norddelen av fylket har som målsetting å fortsatt gi like god dekning av lokale nyheter.

– Vi mener NRK sentraliserer. Medietilværelsen utenfor Trondheim svekkes. Folks hverdag foregår ikke bare i byen, men også i omlandet. Vår målsetting om like god dekning er fine ord det nå blir vanskeligere å følge opp. For konkurranse er med på å skjerpe alle sammen. Vi ser flere steder i landet der det blir færre redaksjonelt ansatte i færre mediebedrifter. Da blir mediedekningen dårligere. For innbyggere i Trøndelag er det synd at stadig mer av NRKs produksjon foregår i Trondheim. Det er også synd for våre lesere, konkluderer Mandal.

Han påpeker at antall redaksjonelt ansatte i norddelen av Trøndelag ikke akkurat har gått opp med årene. Utsiktene for bedring av nyhetsdekningen er heller ikke den beste, tror han og er på lag med sin ansvarlige redaktør i Trønder-Avisa, John Arne Moen.

– Forlater distriktene

«NRK mister en regional røst» het det nettopp på lederplass i Trønder-Avisa.

Videre står det:

«Når NRK gjør slike grep, og sakte men sikkert forlater distriktene, svekkes også statskanalens posisjon som regional medieaktør. Dette føyer seg inn i en trend hvor også andre regionale mediehus trekker seg inn mot de største byene, mens lokalavisene blir enda mer lokal.»

Når dette skjer oppstår det et demokratisk vakuum, mener avisen.

«For samtidig slår fylket seg sammen. Offentlige etater som politi, helseforetak og universitet blir geografisk større. Når ingen mediehus, og ikke engang giganten NRK, lenger er i stand til å ta det regionale perspektivet og ansvaret, får vi en offentlig forvaltning som ikke blir sett godt nok etter i kortene.»

Ikke dårligere dekning

Flyttingen går utover både lytterne og kanskje NRKs renommé , har NJ-klubbleder Magnhild Øwre uttalt til Trønder-Avisa.

Regionredaktør Sigrid Gjellan i NRK 
Trøndelag mener endringene ikke vil svekke tilbudet.
Regionredaktør Sigrid Gjellan i NRK Trøndelag mener endringene ikke vil svekke tilbudet.

Sigrid Gjellan, NRKs regionredaktør i Trøndelag, ser mediebildet gjennom andre briller.

– Vi beholder tilsvarende nyhetsreporterkapasitet i norddelen av fylket som i dag. Dette er ikke et nedbemanningsprosjekt. Når det gjelder hvilken type radiosendinger vi produserer fra hvilken by, så handler det om å bruke folks kompetanse best mulig, slår hun fast.

Gjellan er også tydelig på at samfunnsoppdraget til NRK Trøndelag fortsatt blir like godt. Hun mener NRK over hodet ikke vil dekke norddelen av fylket dårligere enn før.

Powered by Labrador CMS