Frisk vekst for helsestoff på nett

Internett styrker sin posisjon kraftig som foretrukken kanal for helseinformasjon i Norge. Brukerne flokker seg om helsenettsteder og overser nettavisene.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere brukere oppgir internett som sin viktigste kilde til helseinformasjon, viser en meningsmåling Synovate MMI har gjort for legemiddelselskapet MSD. En tilsvarende undersøkelse ble foretatt for fire år siden og trenden er klar:

I 2004 svarte 44 prosent at de anså nettet som sin viktigste kilde til informasjon om helse og medisiner. I årets undersøkelse er tallet oppe i 63 prosent, og nesten samtlige av disse brukerne oppgir at de finner det de leter etter på nettet.

Fastlegen svekker sin posisjon som foretrukken informasjonskilde fra 47 prosent i 2004 til 38 prosent nå.

Populære helsenettsteder

Totalt er 1.004 personer over 15 år intervjuet i årets undersøkelse. Når nettbrukerne blir bedt om å svare på hvor de søker for å finne informasjonen, svarer 45 prosent at de foretrekker helsenettsteder. Kun én prosent av dem søker på vanlige nettaviser.

Tidligere var også leksikon en viktig kilde: I 2004 svarte hele 39 prosent at de brukte oppslagsverk/leksikon som kilde for helseinformasjon, mens dette tallet har falt til 23 prosent i 2008. Papiraviser holder seg stabilt lavt på rundt 1-2 prosent.

– Helsejournalistenes hegemoni er borte. Folk søker på nettet og finner de svarene de trenger, sier kommunikasjonssjef Vidar Sie i MSD Norge.

- Nettet styrker pasientrettigheter

Sie mener gallupen viser at pasientenes rettigheter er styrket ved hjelp av nettet.

– Undersøkelsen viser at pasientene ikke er fornøyd med den informasjonen de får om nye medisiner, men det er gledelig at stadig flere finner den informasjonen de trenger på nettet, sier han, og konkluderer med at internett er blitt en seriøs kanal for pasientkommunikasjon.

Dette er medieforsker Arne H. Krumsvik enig i:

– Gamle autoriteter blir utfordret. Prest, lege og redaktør er ikke lenger i samme privilegerte posisjon når folk søker informasjon. MSDs undersøkelse er en indikasjon på endringen i adferd. Stadig flere får tilgang på informasjon som før var forbeholdt ekspertene. I tillegg diskuterer folk med andre som har liknende opplevelser, ikke bare med nær familie eller lege. En del av helsenettstedene er veldig populære, nettopp fordi man møter likesinnede og kan utveksle erfaringer. Terskelen blir jo også lavere når kommunikasjonen kan skje anonymt, sier han.

Ikke tilfreds med alt

Selv om 97 prosent svarer at de er fornøyd med informasjonen de finner på nettet, en økning fra 95 prosent i 2004, så er de ikke tilfreds med alt. 44 prosent synes ikke at de får god nok informasjon om nye medisiner. De fleste har imidlertid tillit til at legene er godt nok informert om nye behandlingsformer. Men så mange som 18 prosent stoler heller ikke på at legene er godt nok oppdatert på nye medisiner.

På spørsmål om hvilke terapiområder brukerne søker etter, svarer 10 prosent kreft, mens hjerte/kar, hodepine, astma og diabetes kommer på de neste plassene.

Ikke sammenfallende

Resultatet av MSDs gallup er ikke sammenfallende med svarene i en undersøkelse som ble foretatt av Norstat for legemiddelfirmaet Pfizer i juni 2007. Der oppga en tredel (32 prosent) av respondentene aviser og tv som sine viktigste primærkilder for helse- og livsstilsinformasjon. Bare 18 prosent svarte at de bruker internett, mens 14 prosent hentet sin informasjon fra ukeblader.

Kun aldersgruppen under 30 år oppga internett som viktigste primærkilde for helseinformasjon i Pfizers undersøkelse.