Håkon Haugsbø. Foto: Kathrine Geard
Håkon Haugsbø. Foto: Kathrine Geard

Tilbyr gratis gravejournalister

– Dette er årets julegave!

Publisert   Sist oppdatert

Mangler redaksjonen tid, kapasitet, økonomi eller metode for å komme i gang med den gravende journalistikken? Frem til i morgen er det mulig å gå gjort noe med dette, gjennom å søke om gratis gravegruppe fra Skup.

Ifølge Skup-leder Håkon Haugsbø er dette en gammel idé i Skup-sammenheng. Han forteller at man til stadighet drøfter graden av undersøkende journalistikk i mellomstore og mindre redaksjoner.

Kjernegruppe

– Det er ulike forklaringer på hvorfor man ikke driver med så mye graving som man ønsker. Dels er det kapasitet eller økonomi, det kan være mangel på metode eller tidspress. Derfor tror vi det kan være en god idé å gi bort Skups gravegruppe til redaksjoner som trenger hjelp til å grave fram en konkret sak, eller metodehjelp. Det er tenkt å være en inspirasjon og et faglig løft til redaksjonen som får teamet på besøk, sier Skup-leder Håkon Haugsbø og legger til at dette må være årets julegave.

Haugsbø forteller at de så langt har etablert en kjernegruppe på tre gravejournalister hvor Bjørn Olav Jahr er ett av navnene. Eventuelt påkrevd spisskompetanse blir satt inn i forhold til hva graveoppgaven går ut på.

Selvhjelp

Nedbemanningene i de store mediebedriftene har ført til at flere meritterte journalister har tatt sluttpakker og er dermed ikke tilknyttet noen redaksjon lenger. Det gjør arbeidet med å stable på plass kjernegruppen enklere.

Skup er også i kontakt med enkelte redaksjoner for å få frigitt folk til prosjektet, og så langt har de fått ett nei. Haugsbø tror likevel at dette ikke vil bli et stort problem.

Og skulle dette fremstå som om Skup hjelper redaksjonen med å out-outsource gravearbeidet, må man tro om igjen.

– Det er ikke meningen at vi skal fly inn med helikopter og levere saken. Graverne skal fungere som mentorer og bistå med kunnskap, i tillegg til at de også skal grave, men det er vinnerne som skal gjøre jobben.

Fristen for å søke går ut 15. desember.