Mens inntektene falt i Gudbrandsdølen, steg driftsoverskuddet

Lønnskostnadene redusert med fire milioner i fjor.

Publisert   Sist oppdatert

Annonseinntektene til Mediekonsernet som også omfatter avisene Lillehammer ByAvis, Norddalen, Dølen og Valdres i tillegg til Gudbrandsdølen Dagningen falt med 9,6 prosent fra året før og endte i fjor på 69,8 millioner kroner. Samtidig økte inntektene fra abonnementsalg med 2,8 millioner kroner i samme periode til 81,3 millioner

Den samlede omsetningen inkluder løssalg og husleie endte på 176,2 millioner i 2016. I 2015 var den på 182,2 millioner kroner.

Kostnadene er redusert i perioden med 7 millioner kroner til 165,4 millioner. Hardere kontroll på innkjøp av tjenester og råvarer, litt lavere distribusjonskostnader og særlig lavere lønnskostnader (redusert med 4 millioner til 89 millioner i fjor) bidrar til at kostnadene er redusert og gir igjen et driftsoverskudd på 10,8 millioner kroner. I overkant av 1 million bedre enn i 2015. 

Det er foreslått å gi utbytte på 150 kroner per aksje, eller til sammen 3 millioner kroner. Dette er foreslått tatt fra overskudd og annen egenkapital. På Lillehammer har medieselskapet en egenkapitalgrad på 54 prosent og har 95 millioner kroner på bok. 

– Tanken er at vi skal bruke dette til å sikre driften av våre aviser og stå i mot en støyt, og å bruke til utvikling. Så snakker vi om videreutvikling av selskap, lansering eller kjøp av virksomheter, forteller administrerende direktør Jon Kristiansen til Journalisten. 

Mediehuset eier fortsatt sin egen byggmasse. Hele forretningsgården er totalrenovert og mens avisene bor i to av etasjene, er de øvrige etasjene leid ut. Trykkeriet er flyttet til Biri sammen med Amedia og blir nå bygget om til 17 leiligheter.

Resultat før skat var på 10,9 millioner kroner.