Reidar Buskenes ledet Lotto-trekningen på NRK på lørdag 15. februar.
Reidar Buskenes ledet Lotto-trekningen på NRK på lørdag 15. februar.

NRKs lottosendinger er klaget inn til PFU

Mener NRK viser sponset innhold fra Norsk Tipping.

Publisert

NRKs lottosendinger skal behandles i neste ukes møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Det er Kindered Group ved Rolf Sims som har klaget inn NRK for brudd på god presseskikk. Kindered Group er en nettbasert spilloperatør.

Sims mener at programmene Extra (tirsdager), Vikinglotto med Joker (onsdager) og Lotto med Joker (lørdager) er sponset innhold fra Norsk Tipping.

Han har klaget inn NRK for brudd på seks punkter i Vær varsom-plakaten:

  • 2.1 - redaktørenes ansvar for fri og uavhengig journalistikk
  • 2.2 - redaksjonell habilitet
  • 2.3 - åpenhet om bakenforliggende forhold
  • 2.6 - skille reklame og journalistikk
  • 2.7 - skille markedsaktivitet og redaksjonelt arbeid
  • 2.8 - skjult reklame

Kritisk til dårlig merking

Ifølge sakspapirene til PFU, er det produksjonsselskapet Fabelaktiv som produserer disse sendingene, finansiert av Norsk Tipping. NRK kjøper rettighetene til å vise programmene.

Han skriver i sin begrunnelse til PFU blant annet at han mener det er kommersielle premisser som ligger til grunn for presentasjon av innhold, og at det bør anses som sponset innhold.

Sims mener NRK bør tydeliggjøre bakenforliggende forhold og «den kommersielle aktørens påvirkning av innholdet».

Klageren skriver:

«Med 100 prosent finansiering fra Norsk Tipping, programsamarbeidets historikk, selskapenes tilknytning og beliggenhet på Hamar, kan NRK etter vårt syn vanskelig hevdes å vise fritt og uavhengig redaksjonelt innhold.»

Sims mener at programmene driver med logoeksponering, produktplassering og produktpromotering for Norsk Tipping, og er kritisk til at det ikke merkes andre steder enn i sluttplakaten helt til sist i sendingene.

Avviser bindinger

NRK avviser brudd på god presseskikk. De viser blant annet til at programmene er blitt sendt siden 80- og 90-tallet, og at de ikke har noen økonomisk- eller egen interesse i spillene. De skriver at programmene sendes fordi trekningene har interesse for et bredt publikum.

Sluttplakaten som kommer helt til slutt i sendingene.
Sluttplakaten som kommer helt til slutt i sendingene.

De mener også at Norsk Tippings rolle kommer tydelig fram på sluttplakaten.

NRK skriver at de har fullt redaktøransvar og ingen interesse av sendingene utover det rent redaksjonelle. De avviser bindinger til Norsk Tipping som påvirker redaksjonen eller redaktørens uavhengighet.

NRK skriver også: «Norsk Tipping har selvsagt økonomiske interesser i sine egne pengespill, men en uønsket innflytelse på det redaksjonelle innholdet forutsetter at aktøren det er snakk om får påvirke innhold i strid med prinsippene for redaktørens uavhengige posisjon og medienes produksjon av uavhengig og fri journalistikk. Det er ikke tilfelle med disse sendingene.»

12 saker til behandling

Onsdag 26. februar skal også disse åpne sakene behandles i PFU:

Det er også to lukkede saker som skal behandles på møtet, én klage mot Demokraten og én mot Finansavisen.