NRK illustrasjon. Foto: Birgit Dannenberg
NRK illustrasjon. Foto: Birgit Dannenberg

Her er NRK- og TV 2-delutredningene

Vi samler delutredninger og rapporter fram til stortingsmeldingen som er ventet sommeren 2015.

Publisert Sist oppdatert

Da Høyre/Fremskrittspartiet la fram sin regjeringserklæring lovet de å legge fram en stortingsmelding om finansieringen av NRK. I november 2013 varslet kulturminister Thorhild Widvey at hun ønsket en bredere utredning om NRK. Meldingen er ventet sommeren 2015.

Fram til meldingen kommer har regjeringen invitert bredt til samfunnsdebatt rundt NRK. Regjeringen har blant annet hatt NRK-plakaten på høring igjen. Aktører som NRK, TV 2 og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har publisert rapporter om allmennkringkasteren.

I tillegg har regjeringen bestilt flere utredninger, senest i november 2014.

Februar 2015 bestemte regjeringen seg for også å inkludere kommersielle kringkastere i stortingsmeldingen.

Her samler vi opp alle dokumentene knyttet til debatten rundt NRK. Ta gjerne kontakt med journalisten dersom du mener det mangler noe.

 

Solberg-regjeringen

NRK-plakaten var på høring med frist september 2014. Se alle høringssvarene her.

I juni 2014 inviterte kulturminister Thorhild Widvey til innspillsseminar om NRK. I tillegg til høringssvarene om NRK-plakaten finner du innspillene her.

Kulturdepartementet bestilte 3. november 2014 to utredninger om «konkurransemessige virkninger av noen av tjenestene som NRK leverer i dag» og «kvalitetssikring av NRKs årlige  rapportering om effektiv drift».

Kulturdepartementets stortingsmelding om NRK er ventet sommeren 2015.

 

Andre rapporter

Sven Egil Omdal drøftet NRK i den Fritt Ord-finansierte rapporten «Journalistikk og demokrati: Hvor går mediene? Hva kan gjøres?». Publisert 2013 av Fritt Ord.

Mediebedriftenes Landsforenings (MBL) syn på NRK er presentert i rapporten «Hva nå NRK?». Oktober 2014.

Medieforskerne Helle Sjøvaag, Eirik Stavelin og Hallvard Moe skriver i en upublisert forskningsartikkel at NRKs nettforside ligner mindre på andre nettaviser. Artikkelen forventes å bli publisert i løpet av 2015.

Menon Business Economics-rapport på oppdrag fra NRK. «Analyse av modeller for finansiering av NRK». November 2014.

Professor Trond Bjørnenak ved Norges Handelshøyskole har skrevet denne rapporten på oppdrag fra TV 2 om hvilke kostnader mediehuset har ved å ha allmennkringkasterforpliktelser.

 

NRK styringsdokumenter

NRKs vedtekter, sist revidert i juni 2014.

NRK-plakaten angir kravene til allmennkringkasteren.

 

Tidligere NRK-meldinger

NRK-plakaten. Stortingsmelding nr. 6 (2007-2008).

NRK-plakaten – NRKs samfunnsoppdrag. Stortingsmelding nr. 6 (2008-2009).

NRK-plakaten – dekning av valg. Stortingsmelding nr. 18 (2008-2009).

«Kringkasting i en digital fremtid». Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007).

 

Andre dokumenter

Riksrevisjonen gjorde i 2012 en vurdering av effektiviteten i NRK i rapporten «Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011». Dokument 3:2 2012-2013. November 2012.

«Konsekvenser av markedsfinansiering og privatisering av NRK» av Johann Roppen. September 2009.

 

Mangler det noe i oversikten? Ta kontakt med journalisten, så legger vi det til!

Powered by Labrador CMS