Espen Egil Hansen, publisher i Aftenposten. Foto: Birgit Danneberg
Espen Egil Hansen, publisher i Aftenposten. Foto: Birgit Danneberg

Styrte sluttpakker i Aftenposten

Ikke mange nok har søkt på det frivillige tilbudet. Faren for oppsigelser øker.

Publisert Sist oppdatert

KUTT I AFTENPOSTEN

• 15. september ble det klart at Aftenposten skal kutte 40 årsverk innen 2018.

• Mediehuset belager seg på å benytte AFP-ordninger og sluttpakker for å oppnå målene om bemanningsreduksjon. Rene oppsigelser vil bli vurdert om man ikke når målet gjennom frivillige ordninger.

• Aftenposten AS har mistet nær 400 millioner kroner i omsetning de siste fem årene, fra 1,974 milliarder i 2011 til 1,596 milliarder kroner i 2015.

• Det er spesielt betydelig redusert inntjening på annonser som er bakgrunnen for de reduserte inntektene.

• Det jobber rundt 200 redaksjonelt ansatte i Aftenposten.

Aftenposten skal nedbemanne redaksjonen med 40 medarbeidere. Og i dag gikk fristen for å søke sluttpakker ut.

Les også: Aftenposten må kutte 40 stillinger

På et allmøte klokken 14 torsdag opplyste sjefredaktør og administrerende direktør Espen Egil Hansen sine ansatte om at syv medarbeidere har tatt imot tilbudet om sluttpakke og 20 har inngått avtale om AFP.

Styrte pakker i løpet av to uker

Dermed mangler ledelsen å kutte 13 årsverk for å nå målet. Det sier Hansen de skal oppnå gjennom å tilby styrte sluttpakker til 13 medarbeidere i løpet av uke 42.

Det er nesten utelukkende redaksjonelle stillinger igjen i Aftenposten etter at den kommersielle virksomheten ble løftet over i et eget felles Schibsted-selskap.

– Dette er ikke noen stor overraskelse, sier Hansen til Journalisten etter allmøtet.

– I praksis betyr det at ledelsen først innplasserer dem som skal bli med videre og deretter tilby sluttpakker direkte til dem som må slutte. Dersom vi ikke kommer til enighet er oppsigelser en siste utvei, som vi håper å unngå, sier Hansen i en melding sendt ut av Aftenposten.

I hvilke områder av avisen de styrte sluttpakkene skal tilbys, sier Hansen det er for tidlig å si noe om.

– Det arbeidet starter nå.

Redaktøren sier de styrte sluttpakkene vil tilbys på bakgrunn av en kompetansekartlegging som også pågår nå, og som landes i løpet av neste uke.

Hansen beskriver situasjonen som krevende for alle parter.

– Det er de færreste medarbeiderne som ønsker å slutte. Den økonomiske situasjonen er likevel slik at det er nødvendig å redusere kostnadene for å sikre Aftenposten på lang sikt.

Fristen for å søke sluttpakker gikk først ut torsdag i forrige uke, men ble senere skjøvet til i dag, torsdag 6. oktober på grunn av for få søknader.

Les også: Aftenposten utsetter sluttpakkefrist

Vanskelig situasjon

Leder Frank Lynum i redaksjonsklubben beskriver situasjonen som vanskelig.

– Det er en vanskelig situasjon for oss nå. Det er nok en av de aller tyngste dagene i historien for Aftenpostens medarbeidere. Fram til nå har vi klart å oppnå frivillighet. Det gjør vi ikke nå. Det er mange flinke folk som slutter og som tar med seg viktig kompetanse ut.

Mange AFP-kandidater

På et allmøte i Aftenposten forrige uke informerte ledelsen om at 17 av 21 ansatte i alderen 59 til 61 år har søkt og fått innvilget Avtalefestet pensjon (AFP), som betyr at de fratrer når de fyller 62  år. Fristen for å søke sluttavtale med AFP gikk ut torsdag i forrige uke.

Klubblederen mener det viser at de har tatt stort ansvar for nedbemanningen.

– Mange av disse hadde egentlig ikke tenkt å slutte. De har tatt hensyn til fellesskapets og Aftenpostens behov foran deres egne behov. Det setter jeg som klubbleder pris på. Det har vært viktig for å komme så langt på vei i frivilligheten.

Fra før er det kjent at Mala Wang-Naveen og Håkon Letvik er blant de som tar sluttpakke fra avisen.

Lynum ser med stor uro på de styrte sluttpakkene. Han viser til at klubben mener ansiennitet er kriteriet som skal gjelde i en styrt nedbemanning og sier det er ledelsen som har risikoen og ansvaret dersom de velger å fravike ansiennitet. Klubben vil ikke involveres i hvordan de ulike kriteriene vektes.

Ledelsen vil se på kompetanse, sosiale forhold og egnethet.

– Det er krevende uker som kommer nå. Det er enkeltpersoner som blir en del av den styrte prosesssen. Så langt har det vært god dialog mellom ledelse og klubben. Jeg håper at det også blir det i neste fasen. Men nå harder også frontene til.

Lynum forteller at det har vært mange klubbmøter og sosiale tilstelninger siden tilbudet om sluttpakker gikk ut. Det har vært mange samtaler med de ansatte som har vært i prosessen hvor de har tenkt på om de skal søke eller ei.

– Det er mange som virkelig har tenkt på om de skal søke sluttpakke, og som har tatt prosessen veldig seriøst.

Powered by Labrador CMS