NJs nestleder Thomas Spence. Foto: Birgit Dannenberg
NJs nestleder Thomas Spence. Foto: Birgit Dannenberg

Vil foredle dagens «gullgruver»

NJ vil heller ha støtte til de eksisterende redaksjonene enn til egne gravegrupper.

Publisert   Sist oppdatert

På gårsdagens åpne høring i Mediestøtteutvalget tok journalistlagets nestleder Thomas Spence til orde for å dyrke hverdagsjournalistikken og å utnytte de ressursene som finnes bedre.

Vil ikke flise opp støtten

– Vi er ikke imot at norske rikinger finansierer gravende journalistikk i tillegg til den offentlige støtten. Vi tror at å bygge på den erfaringen, den kompetansen, den tradisjonen og de ambisjonene som finnes i de levende redaksjonene i de norske mediehusene er en gullgruve som vi må passe på å dyrke og å foredle for fremtiden, sa Spence da han presenterte Norsk Journalistlags syn overfor Mediestøtteutvalget.

Han mente det å «flise opp den offentlige støtten til enkeltpersoner» ville være et skritt i feil retning.

Journalistlagets nestleder mente også at dagens ordning har fungert godt og at støtten bør utvides.

– Dagens ordning har gitt en høyere kvalitet enn det som ville vært tilfellet ved et rendyrket marked. Vi mener at støtten bør utvides til å omfatte alle medieplattformer. Det er også i tråd med NJs synspunkt om at det ikke bør være moms på det frie ord og ikke bare fritak for det trykte ord.

Ønsker mindre endringer

I likhet med NJ-leder Elin Floberghagen ønsket ikke Spence noen store omveltninger i støtten.

– Det er viktig at utvalget ser at dette ikke er år null, men år 41 i pressestøtten, og at utvalget bygger på en videreføring av dagens ordning.

Som de fleste andre høringsinstansene er også NJ imot at NRK skal kunne selge nettreklame, så lenge de er finansiert av lisens.

Opptak av innlegget til Thomas Spence finner du her, sammen med alle innlegg fra høringen om mediestøtte.