Debatt:

Å komme seg om bord på båten er ikke lett hvis man er avhengig av rullestol. Det er imidlertid mulig å følge debattene fra kaia, påpeker medieorganisasjonene. Foto: Veslemøy Rysstad/MBL
Å komme seg om bord på båten er ikke lett hvis man er avhengig av rullestol. Det er imidlertid mulig å følge debattene fra kaia, påpeker medieorganisasjonene. Foto: Veslemøy Rysstad/MBL

Takk for påminnelsen, Hans Hjellemo

Publisert

Hans Hjellemo kritiserer medieorganisasjonene og Aftenposten for dårlig tilgjengelighet for funksjonshemmede på Mediebåten under Arendalsuka. Vi er enige i at debattene under Arendalsuka og andre steder bør være åpne for alle. Medieorganisasjonene har i flere år leid debattplass på Mediebåten som disponeres av Aftenposten. Vi er klar over at adkomst til båten ikke er godt nok tilrettelagt for funksjonshemmede, men minner om at publikumsplassene på båten bare utgjør en liten andel av plassene publikum har til rådighet for å kunne følge med på debattene. Hovedarenaen for Mediebåten har alltid vært på kaia. Her er det fullt mulig å få med seg det som skjer for alle som ønsker det, og her er også lyden bedre enn på båten.

Vi takker imidlertid for påminnelsen fra Hjellemo og co og innser at vi burde ha satt av egne plasser på kaia særlig beregnet på rullestolbrukere, slik at de får plass i fremste rekke. Og vi vil selvsagt sørge for tilgjengelighet dersom en funksjonshemmet skal delta i en av våre debatter.

Medieorganisasjonene ønsker å nå ut til flest mulig med debattene vi arrangerer. Derfor sørger vi for strømming av debatter fra Arendalsuka og andre steder. Vi er klar over at det ikke er noen fullgod erstatning for fysisk tilstedeværelse, men likevel et godt alternativ for alle som ikke har mulighet til å delta – uansett hvor de befinner seg i landet. Her finnes opptak fra de to debattene vi arrangerte på Mediebåten i år – om varslervern og mediepolitikk.