Disse dokumentene ble lekket til lokalavisa OPP. Kommunen svarte med å politianmelde lekkasjen. Skjermdump fra opp.no
Disse dokumentene ble lekket til lokalavisa OPP. Kommunen svarte med å politianmelde lekkasjen. Skjermdump fra opp.no

Redaktørforeningen reagerer på kildejakt: – Uverdig

Uten respekt for kildevernet, påpeker Arne Jensen.

Published

Generalsekretæren i Norsk Redaktørforening reagerer sterkt på at Oppdal kommune har politianmeldt en lekkasje av dokumenter unntatt offentligheten til lokalavisa OPP.

I et debatt-innlegg i OPP, skriver Jensen:

«I stedet for å sette i gang en uverdig kildejakt, helt uten respekt for den sentrale rollen kildevernet har i et moderne demokrati, burde kommunestyret i Oppdal forsøke å ta lærdom av den måten de har håndtert denne saken på overfor innbyggerne i kommunen.»

Jensen skriver videre:

«En ting er at det å drive etterforskning av noe som kanskje ikke er et lovbrudd i det hele tatt virker ikke ressurseffektivt. En helt annen ting er at en slik kildejakt overhodet ikke bør finne sted. Vi må akseptere både taushetsplikt og ulovfestet lojalitetsplikt i offentlig sektor. Men her er det ikke avslørt verken statshemmeligheter eller ting som setter liv og helse eller rikets sikkerhet i fare. Derimot har folk i Oppdal fått helt nødvendig informasjon, informasjon som kommunens ledelse forsøkte å unndra dem.»

Lese hele debattinnlegget fra redaktørforeningens generalsekretær i OPP.