Lover enklere innsyn

Regjeringen vil gjøre det lettere å få tilgang til offentlige dokumenter uten ny saksbehandling.

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) ble lansert i mai 2010, etter lang tids forsinkelse. Tjenesten formidlet over 200.000 innsynskrav i 2012 og benyttes daglig av svært mange journalister. 

OEP ble møtt med blandete reaksjoner fra denne brukergruppen. Også seinere har det har kommet tilbakemeldinger fra journalisthold om at enkelte departementer og direktorater er trege med å gjøre sin korrespondanse tilgjengelig i OEP.

På den positive siden hører det med at OEP, som er en norsk løsning, har vakt oppsikt i utlandet.

Les også: Slik søker du i OEP

Mer effektivt

Offentlighetsloven og dens prinsipper gjelder for OEP. Alle kan søke i postjournalene og be virksomhetene om å få tilgang til dokumenter.

Nå ønsker myndighetene å forbedre OEP ytterligere, i form av en mer effektiv lenkefunksjonalitet. Dette skal gjøre det enklere å få tilgang til dokumenter som allerede er publisert eller som er gjort tilgjengelig etter søknad om innsyn.

Enkelt og greit

Endringene varsles i rapporten “Enkelt og greit”, der regjeringen lanserer forslag til fornying, effektivisering og forenkling av offentlige tjenester.

OEP er under kontinuerlig videreutvikling og Fornyingsdepartementet vil i løpet av året ta stilling til en forbedret lenkepraksis. For at virksomhetene skal ta denne lenkefunksjonen i bruk må arkivsystemleverandørene først innføre den i sine systemer.

Prøves ut i høst

Regjeringen oppfordrer statlige virksomheter til å ta i bruk lenkefunksjonaliteten når løsningene er klare, og der det er hensiktsmessig, heter det i “Enkelt og greit”.

Arbeidstilsynet vil i løpet av høsten 2013 prøve ut en enklere og mer effektiv løsning for publisering av dokumenter fra offentlig elektronisk postjournal.