Liv Signe Navarsete flankert av Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum (til venstre) og fratrådt nestleder Ola Borten Moe. Foto: NTB scanpix / Håkon Mosvold Larsen
Liv Signe Navarsete flankert av Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum (til venstre) og fratrådt nestleder Ola Borten Moe. Foto: NTB scanpix / Håkon Mosvold Larsen

Språkkviss: Senterparti-spesial

Test språkkunnskapene i månedens siste kviss!

Published   Updated