Her kaster sentralbanksjef Øystein Olsen en bunke sedler pålydende 200 kroner. Men hvordan skal sedlene skrives? Bakgrunnsfoto: Tore Meek / NTB scanpix
Her kaster sentralbanksjef Øystein Olsen en bunke sedler pålydende 200 kroner. Men hvordan skal sedlene skrives? Bakgrunnsfoto: Tore Meek / NTB scanpix

Språkkviss: Over og ut for – ja, hva?

Test språkkunnskapene i månedens første kviss!

Published   Updated