LØNNSVINNER: - Justeringen av min normale lønn var på rundt fire prosent i fjor, sier lønnsvinneren, Aftenbladet-redaktør Tom Hetland. Foto: Jonas Haarr Friestad
LØNNSVINNER: - Justeringen av min normale lønn var på rundt fire prosent i fjor, sier lønnsvinneren, Aftenbladet-redaktør Tom Hetland. Foto: Jonas Haarr Friestad

Sjefene drar fortsatt fra

Tre ganger så stor lønnsvekst som sine ansatte.

Publisert   Sist oppdatert

Sjefslønningene økte prosentvis mest i Stavanger Aftenblad, Avisa Nordland og Adresseavisen fra 2007 til 2008. Det viser en gjennomgang Journalisten har foretatt av lønnsutviklingen for toppledere og NJ-medlemmer i 25 av landets største og viktigste mediebedrifter. Innleveringsfristen for bedriftenes 2008-regnskaper gikk ut 1. august.

En tilsvarende beregning Journalisten foretok i 2007 viste at lederne, i årene 2000 til 2006, i gjennomsnitt fikk økt lønningene sine tre ganger så mye som journalistene. Det samme viser seg å være tilfelle fra 2007 til 2008. Mens sjefene kan glede seg over en lønnsvekst på 6,8 prosent i snitt, er tallet 2,2 prosent for de NJ-organiserte.

I gjennomsnitt tjente lederne 1 764 680 kroner, mens medarbeiderne i redaksjonene lå på 523 585 ved utgangen av 2008. Også det drøyt treganger’n. Journalistene i Oppland Arbeiderblad og Sunnmørsposten hadde størst lønnsvekst blant NJ-erne i utvalget.

Konstituert

Lønna til sjefredaktør Tom Hetland i Stavanger Aftenblad økte mest i 2008, med 28,2 prosent til 1,9 millioner kroner. Aftenbladet har siden i fjor høst gjennomført kostnadskutt og nedbemanning for til sammen 90 millioner kroner. 100 årsverk er fjernet i mediehuset, og det ligger an til nye tiltak i høst.

– Det er enkelt å forklare min lønnsvekst i fjor. Jeg var nemlig også konstituert som administrerende direktør fra 1. desember 2007 til 1. oktober 2008. Da hadde jeg et tillegg som utgjorde om lag 300.000 kroner. Ledelsen i Aftenbladet frøs for øvrig lønningene sine, med virkning fra nyttår. Så i år vil jeg komme ut med en lønn på 2007-nivå.

– Er du likevel brydd over å ligge på topp på vår statistikk?

– Aftenbladet har ikke spesielt høye lederlønninger. Jeg har alltid vært en talsmann for moderasjon på toppen og ønsker ikke å være noen lønnsdriver, sier Hetland.

– Avspist

Tallene er hentet fra bedriftenes årsrapporter og lønnsstatistikk fra Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening.

– Normalt er det bra at mediebedriftene betaler godt for å sikre seg gode ledere. Inngangen på 2008 var veldig god, men konjunkturene bråsnudde jo etter sommeren i fjor. Derfor blir det ekstra spennende å se utviklingen deres i inneværende år. Jeg synes for øvrig at lederne avspiste medarbeiderne sine med beskjedne tillegg i fjor, sier forhandlingsleder i NJ, Bente Sabel.

Hun viser til at rammen for tariffoppgjøret med MBL-bedriftene var på 5,6 prosent i 2008.

– I dette tallet lå en forventning om lokal lønnsglidning resten av året, noe som ikke ser ut til å ha slått til. Lønnsveksten til NJ-medlemmene i de 25 mediebedriftene ser oppsiktsvekkende lav ut, tatt i betraktning at det var gode tider for bransjen i 2007 og minst halve 2008, sier Sabel, som legger til at MBL i vår forsøkte å forhandle seg bort fra et sentralt tillegg for de NJ-organiserte.

Sluttpakker

Ifølge Statistisk Sentralbyrå oppnådde andre arbeidstakergrupper i fjor langt mer enn de NJ-organiserte i vårt utvalg. Lønnsveksten fra 2007 til 2008 for alle lønnstakere i norske bedrifter endte på 6,1 prosent.

Én årsak til den lave lønnsveksten i mediebransjen kan ifølge Sabel være at eldre medarbeidere, som lå høyt på lønnsstigen, forsvant ut med sluttpakker i 2008. I store redaksjoner som Dagens Næringsliv, VG og VG Multimedia gikk snittlønna ned.

Medielederne ser derimot ut til å ha kommet godt ut av 2008, sammenlignet med ledere i andre bransjer. Ifølge Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene økte gjennomsnittslønna for administrerende direktør/daglig leder i selskaper med over 25 lønnsforhold med beskjedne 2,7 prosent i fjor.

Identiske

I enkelte av mediebedriftene gikk lederlønningene ned i 2008. Dette har i noen tilfeller sammenheng med skifte av ledere.

I tillegg til å vekte gjennomsnittslønna for NJ-medlemmene, ved å ta hensyn til antall ansatte, har vi foretatt en beregning basert på identiske personer i redaksjonene. Det vil si de som var ansatt gjennom både 2007 og 2008. Resultatet er en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,4 prosent, altså noe høyere enn for samtlige NJ-medlemmer i de 25 redaksjonene.

 

Her er lønnstabellen.