Språkkviss: Alle snakker om været... men kan de skrive?

Test språkkunnskapene i månedens andre kviss!