NWT er Polaris Medias nest største aksjonær og setter nå ned foten for at konsernsjef Per Axel Koch skal kjøpe hele Amedia. Foto: Martin Huseby Jensen
NWT er Polaris Medias nest største aksjonær og setter nå ned foten for at konsernsjef Per Axel Koch skal kjøpe hele Amedia. Foto: Martin Huseby Jensen

Får ikke lov til å kjøpe hele Amedia av sin nest største eier

Polaris har blant flere vært sett på som en aktuell kandidat til å kjøpe hele Amedia. Er det en tanke som nå legges død, eller er det et spill for galleriet?

Publisert   Sist oppdatert

Det er i Dagens Næringsliv (krever betaling) at Victoria Svanberg gjør det klart at hun mener et kjøp av hele Amedia ikke er riktig for Polaris Media. Svanberg representerer NWT-konsernet som eier 26,43 prosent av aksjene i det Trondheims-baserte mediekonsernet.

- Nå har vi ennå ikke sett prospektet, men slik jeg bedømmer det i dag, vil det ikke være rett for Polaris Media å overta Amedia som helhet, sier hun til DN.

Les også: Hvem vil ha Amedia?

Bakgrunnen for uttalelsen er at det ifølge næringslivsavisen er ventet at styret i Amedia under dagens møte vil godkjenne den finansielle informasjonen meglerhuset ABG Sundal Collier har arbeidet med de siste par månedene etter at LO og Telenors salgsplaner for mediekonsernet ble kjent.

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media sier til Journalisten at han regner med å få prospektet i løpet av et par dager og vil se på det med interesse da. Koch sier at de i liten grad har jobbet med saken vedr. Amedia og at den heller ikke har stått på dagsorden i konsernstyret.  

– Det er først når vi har underlaget at vi kan sette i gang en prosess, som blant annet består i å drøfte prospektet med konsernstyret og de største eierne våre.  

Schibsted er største eier i konsernet som i stor grad er bygget rundt Adresseavisen i Trondheim. Med 28,97 prosent av aksjene har de sammen med NWT kontrollen i Polaris. NWT er forøvrig også storaksjonær i Schibsted.

Flere har også spekulert i Amedia blir delt opp, blant annet til mindre selskap som Dagsavisen, Agderposten, Budstikka Media, Nordsjø Media med flere. Blant dem som ser etter enkelttitler finner vi Odd Reidar Øie.

– Jeg kan være interessert i det meste som har en god markedsposisjon. Og en riktig pris, han han tidligere sagt til Journalisten.

Andre mener igjen at å selge Amedia delvis vil være ødeleggende for flere aviser med svak økonomi.

Amedia har den senere tid gått gjennom porteføljen sin. Blant annet ved å selge Mediehuset Tek til Teknisk Ukeblad. Og ved å kjøpe trykkeritjenester fra Polaris Media. På den måten kan mediekonsernet legge ned to av sine trykkerier i Nord-Norge.