Debatt:

Når medieorganisasjonene kommer til kort

Publisert   Sist oppdatert

Medieorganisasjonene har svart på kritikken om manglende tilgjengelighet for funksjonshemmede til sine arrangementer under Arendalsuka. At medieorganisasjonene takker for påminnelsen er både bekymringsfullt og forunderlig.

Medieorganisasjonene, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Mediebedriftenes Landsforening, legger for dagen total mangel på forståelse for at dårlig tilgjengelighet for funksjonshemmede inngår som en del av en årelang systematisk diskriminering av Norges største minoritetsgruppe, som utestenges fra mange viktige samfunnsarenaer.

Svaret fra medieorganisasjonene viser hvor kort vi er kommet som samfunn. Vi hadde håpet at organisasjonene som fronter mediene, mangfold, ytringsfrihet og demokrati hadde sett at vi funksjonshemmede også er viktige bidragsytere til både mangfoldet og ytringsfriheten i samfunnet.

I svarinnlegget innrømmer organisasjonene at tilgjengeligheten til Mediebåten under Arendalsuka er for dårlig. Medieorganisasjonene sier også at de vil sørge for tilgjengelighet dersom en funksjonshemmet skal delta i en av debattene.

Hans Hjellemo, senior kommunikasjons-rådgiver i Uloba.
Hans Hjellemo, senior kommunikasjons-rådgiver i Uloba.

Men hvorfor ikke sørge for at denne løsningen allerede er på plass fra første stund?

Den manglende forståelsen medieorganisasjonene legger for dagen i sitt tilsvar er også bekymringsfull ut fra det faktum at mediene digitaliseres med krav om universell utforming, deriblant til alle nettstedene som drives i medienes regi.

Universell utforming og tilgjengelighet er bra for alle, og er ikke noe man nødvendigvis skal tilstrebe for enkeltstående grupper av befolkningen.

Svaret fra medieorganisasjonene kan ikke tolkes annerledes enn at organisasjonene og mediene fortsatt vil holde funksjonshemmede på sidelinjen.

Vi er spente på om medieorganisasjonene husker påminnelsen til neste Arendals-uke, eller om demensen har tatt medieorganisasjonene helt.

Tidligere innlegg i denne debatten: