Debatt:

Bastian Øien Alstad har i sin masteroppgave sett på hva som skjer når to lokalaviser slås sammen.
Bastian Øien Alstad har i sin masteroppgave sett på hva som skjer når to lokalaviser slås sammen.

Mens bygda «boikottet» ny-avisa – holdt redaksjonen dampen oppe

Lokalpatriotisme og følelser ble utslagsgivende.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mens en etter en i Verran sa opp abonnementet på den nyfusjonerte lokalavisa, ble det ikke produsert mindre innhold fra stedet, viser min analyse masteroppgaven «Hva skjer når to lokalaviser blir til én».

I tidsrommet mellom 2015 og 2017 ble seks trønderske aviser sammenslått til tre. Levanger-Avisa slo seg sammen med naboavisen Innherreds folkeblad, mens Stjørdalens blad og Malvik-Bladet fusjonerte og ble Bladet. Senest ut av disse var fusjonen mellom Steinkjer-Avisa og Lokalavisa Verran-Namdalseid.

Året 2017 ble det store omstillingsåret i Steinkjer-Avisa, står det beskrevet i den redaksjonelle årsrapporten for 2018. Året begynte med en real nedtur på abonnementsfronten, da det falt fra langt flere lesere i Verran enn avisa hadde håpet på.

Hva skjer med innholdet?

I 2016 begynte jeg prosjektet «Hva skjer når to lokalaviser blir til én?», som ble levert i våren 2019 som hovedoppgave ved studiet Samfunnsvitenskapelig mastergrad med fordypning i journalistikk ved Nord universitet i Bodø.

Hensikten med prosjektet var å finne ut hva som skjer med innholdet i en lokalavis ved en fusjon. Derfor analyserte alt av innhold i Lokalavisa Verran-Namdalseid i to måneder høsten 2016 og to måneder i 2017. Det samme gjorde jeg med gamle Steinkjer-Avisa, i de samme månedene.

Da den nyfusjonerte avisa utkom, analyserte jeg alle den nye avisas artikler i de samme månedene året etter. For å skaffe et mest mulig riktig bilde av situasjonen før og etter, gjorde jeg også en nett-undersøkelse for å kontrollere om innholdet på nett og papir var det samme – eller ikke.

Artiklene ble kodet etter sjanger, sted, tema og omfang. Med tanke på at omtrent alle fra Verran, som abonnerte på sin lokalavis valgte å si opp abonnementet, ble det mest interessant å se på endringen for sted – altså hvor artiklene hadde sin stedsangivelse eller hvilke steder sakene omhandlet. Lokalavisa Verran-Namdalseid var en lokalavis for områdene Namdalseid kommune, Verran kommune og hadde også noen abonnenter i Steinkjer kommune, som for eksempel i bygda Beitstad.

Lokalavis for sammenslått kommune

Bakgrunnen for fusjonen var at Lokalavisa Namdalseid-Verran på langt nær var noen gullgruve for eierne i Trønder-Avisa konsernet, og at en videreutvikling av en nettavis for lokalavisa med 2.000 i opplag ikke var gjennomførbart av økonomiske årsaker.

Dessuten skulle Verran kommune slås sammen med Steinkjer kommune, og den nye Steinkjer-Avisa skulle dermed bli lokalavisa for hele kommunen. Det innebar at avisa regnet med at de 350 abonnementene fra Namdalseid skulle falle fra, på grunn av at Namdalseid etter kommunesammenslåingen ble en del av Namsos kommune.

Da avisa ble fusjonert, sa så å si alle abonnementene fra Verran opp sin nye lokalavis.

25 prosent av de 2.000 abonnementene hadde var også utflytta verrabygg, som avisa var usikker på om komme til å bli med videre i den nye Steinkjer-Avisa.

Men i tillegg til disse faste leserne, skulle Steinkjer-Avisa også slite med å beholde abonnementene fra Verran. Da avisa ble fusjonert, sa så å si alle abonnementene fra Verran opp sin nye lokalavis. Redaktør Tore Vikan i Steinkjer-Avisa mener på sin side at Steinkjer-Avisa ikke var mindre til stede i Verran nå, enn da kommunen hadde sin egen lokalavis.

I den kvalitative delen av oppgaven forteller han også om flere negative ytringer om sammenslåingsprosessen på sosiale medier.

Endringer i tema

Min undersøkelse, som ble ferdigstilt våren 2019, viser flere endringer ved produksjonen, som i stor grad knyttes til tema. Steinkjer-Avisa er en lokalavis med stort fokus på kultur, mens Lokalavisa Verran-Namdalseid hadde en større andel av ordinære nyhetssaker. I tillegg er Steinkjer-Avisas design og faste spalter beholdt, og det er svært lite i Steinkjer-Avisa som minner om Lokalavisa Verran-Namdalseid.

Men: ifølge mine analyser har ikke nyhetsdekninga i Verran blitt dårligere etter at deres egen lokalavis ble fusjonert med Steinkjer-Avisa. I alle fall har ikke tilstedeværelsen til lokalavisa blitt dårligere.

Undersøkelsen tar ikke høyde for kvaliteten på innholdet, men når det gjelder antall artikler fordelt på forskjellig omfang, kan man i månedene undersøkelsen ha pågått kan jeg først og fremst fastslå at Steinkjer-Avisa har blitt en fyldigere avis, men også at Verran har beholdt sitt.

Til tross for det som nærmest var en boikott fra verrabyggen, hadde den nye Steinkjer-Avisa nøyaktig like mange artikler med omfang på en side fra Verran, som de hadde med lokalavisa før fusjonen. Prosentvis var det faktisk Steinkjer by som hadde «mistet» en liten del av det redaksjonelle innholdet, sammenlignet med tiden før fusjonen.

Når det gjelder artikler med omfang på mer enn en side, hadde lokalavisa marginalt flere, med fire reportasjer. Når det gjelder småstoff og notiser, som i stor grad er hendelsesnyheter eller andre politisaker, var det lang flere slike fra Verran før fusjonen som etter, noe som skyldes, for å bruke redaktørens egne ord «Steinkjer-Avisa har aldri vært noen blålys-avis».

Kort levetid

Lokalavisa Verran-Namdalseid hadde forholdsvis kort levetid. Den første utgaven utkom desember 2008, og avisa ble opprettet etter at kommunen ble en del av pilotprosjektet kalt Pilot Småsamfunn.

Verran var nemlig i mange år en solid kommune på grunn av omfattende gruvedrift. Da denne virksomheten ble lagt ned forsvant også flere bedrifter, og kommunen måtte omstille seg. Derfor ble det bestemt at området skulle få en egen lokalavis. Lokalavisa Verran-Namdalseid ble derfor et positivt tilskudd for lokalsamfunnet.

Fusjonen mellom Steinkjer-Avisa og Lokalavisa Verran-Namdalseid er et bevis på at en lokalavis for folk betyr mer enn det faktiske innholdet.

Fusjonen mellom Steinkjer-Avisa og Lokalavisa Verran-Namdalseid er et bevis på at en lokalavis for folk betyr mer enn det faktiske innholdet. Selv om Steinkjer-Avisa holdt dampen oppe i Verran, ble ikke abonnementene med.

Hvorfor? Det er grunn til å tro at følelser og lokalpatriotisme i dette tilfellet har spilt enn større rolle enn det redaksjonelle innholdet. Lokalavisa ble tatt fra dem, og tilbudet ble et design og spalter som steinkjerbyggen først og fremst kjente seg hjemme i.

Lokalpatriotisme og følelser

Blant annet som følge av kommunesammenslåinger, og nå koronakrisen, er det grunn til å tro at deler av mediebransjen må effektiviseres og at noen lokale aviser går konkurs, eller blir fusjonert. For å beholde abonnementene i en nyfusjonert avis, er det grunn til å tro at det er hensiktsmessig å heller gjøre om hele den nyfusjonerte avisa, i stedet for å bygge videre på den enes tradisjoner, faste spalter og design på nett og papir.

Dette prosjektet viser på lang veg at lokalpatriotisme og følelser knyttet til lokalavisa ble utslagsgivende i denne fusjonen.

Tiden vil vise om verrabyggen blir med som lesere i sin nye lokalavis.

PS: Mens jeg holdt på med undersøkelsen ble jeg ansatt i Namdalsavisa, som er en del av Trønder-Avisa konsernet, og også eier av Steinkjer-Avisa.

Powered by Labrador CMS