Så langt har over 300 nederlandske fotografer meldt at de har klare for én dags streik. Illustrasjonsfoto: Reuters / NTB scanpix
Så langt har over 300 nederlandske fotografer meldt at de har klare for én dags streik. Illustrasjonsfoto: Reuters / NTB scanpix

Over 300 nederlandske frilansfotografer ut i streik

NJ: – Deler frilanseres frustrasjon.

Publisert

Nederlandske fotojournalister som jobber frilans går ut i én dags streik i protest mot fallende honorarer og minkende kontroll over opphavsretten. Det melder Den nederlandske journalistforeninga Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

NVJ skrev til seks ledende nederlandske mediebedrifter, der de krevde møter før 11. januar, og hvis ikke møtene ledet til forbedringer, ville de oppfordre fotografer til å streike, melder European Federation of Journalists.

Mobiliserer

Til nå har over 300 nederlandske fotografer meldt seg på det NVJ kaller «den nasjonale handlingsdagen for fotografer», som skal skje 25. januar. De ringer rundt for å mobilisere så mange fotojournalister som mulig til kampanjen.S

Fagforeninga har tre krav:

  • Øke honorarene med 14 prosent (inflasjonsjustering fra 2010)
  • Likestille honorarer for nettpublisering og trykte medier
  • Kontroll over opphavsretten

– Med så mange fotojournalister med på kampanjen, kan mediebedriftene ikke lenger ignorere våre krav, sier NVJs sekretær Rosa García López, ifølge fagforeningas nettsider.

Europarådet har åpnet opp for kollektive lønnsforhandlinger for frilansere, skrev Klassekampen i desember. Det kan gjøre det enklere for frilansere å forhandle lønn.

Det er første gang selvstendig næringsdrivende i Nederland går ut i streik på denne måten.

Norsk fotoaksjon

I fjor sommer hadde fotojournalister i Norge en liknende kampanje, som varte over flere uker, hvor de takket nei til jobber som ikke ble honorert etter Norsk Journalistlags (NJ) nye frilanssatser.

Det var likevel ingen som ville kalle denne en streik. Den var også initiert av enkeltpersoner, ikke av Norsk Journalistlag (NJ), men fagforeninga støttet fotografene, blant annet i et innlegg på Journalisten.

NJ Frilans tok senere initiativ til en kronerulling for frilanserne som deltok i kampanjen, som på én måned samlet inn 62.000 kroner.

Betales for dårlig

I Norsk Journalistlag har man forståelse for misnøyen mot honorarene.

– NJ deler mange frilanseres frustrasjon over at oppdrag betales alt for dårlig. Derfor har vi et jevnt fokus på dette blant annet i vår dialog med arbeidsgiversiden, sier nestleder Dag Idar Tryggestad.

Etableringen av en rammeavtale for frilansere har også vært viktig for å etablere riktige kontrakter mellom frilansere og oppdragsgivere, og som vil bidra til mer riktig betaling og ansvarsavklaring i fremtiden.

Tryggestad trekker også fram fjorårets fotografaksjon her hjemme:

- I fjor opplevde vi at flere av våre medlemmer, hver for seg, takket nei til fotooppdrag. Det fikk flere av de store mediehusene til å våkne. I ettertid har vi sett eksempel på økte honorarsatser på opp mot 30 prosent. Det viser at det hjelper å si fra.

Powered by Labrador CMS