Dagbladets journalister fratas 33.000 i lønnsdiktat

Mister fritid, matpenger, bøker og tillegg.

Publisert Sist oppdatert

Ledelsen i Dagbladet fratar journalistene i papiravisen tillegg og goder på 3,9 millioner kroner – i snitt over 33.000 kroner per ansatt etter fagforeningens beregning.

Dramatisk

– Profilen er verre enn vi kunne frykte med hensyn til hvem som rammes hardest. Her er det unge turnusarbeidere uten fast overtid som straffes aller hardest. De som jobber kveld og helg må påregne bortimot en halvering av vakt- og ulempetillegg, heter det i et skriv fra redaksjonsklubben til medlemmene.

– Jeg vil ikke kommentere beregningene de har gjort, men det er klart det er en dramatisk situasjon at vi må kutte lokale goder. Men alternativet vårt hadde vært at vi måtte kuttet i antall stillinger, og det har vi jobbet for å unngå, sier administrerende direktør Tore Stangebye til Journalisten.

Friukekutt

De lokale forhandlingene brøt sammen i sommer som følge av at redaksjonsklubben motsatte seg ledelsens foreslåtte kutt i lokalavtalen. Kampen sto om en ekstra friuke, som journalistene får for ikke å føre overtid den første timen, samt reduksjoner i diverse vakt- og ulempetillegg.

Mekling fra Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening førte heller ikke fram, og 1. september var det klart at det gikk mot lønnsdiktat i lokaloppgjøret.

Innstramningene i diktatet gjelder kun papiravisen. NJ-medlemmene i DB Medialab starter sine forhandlinger i neste uke.

Sparepakke

Redaksjonsklubben i Dagbladet har innkalt medlemmene til et allmøte fredag for å gjennomgå innholdet i lønnsdiktatet.

Dette er hovedinnholdet i det varslede lønnsdiktatet fra avisledelsen:

* Ledelsen fjerner permanent ulempe-, vakt- og overtidssatser til en verdi av om lag 1,5 millioner kroner. Dette utgjør i gjennomsnitt om lag 13.000 kroner per NJ-medlem.

* Ledelsen fjerner permanent overtidsuka (friuka) til en verdi på opptil 1,6 millioner kroner. (I snitt drøyt 13.000 kroner.)

* Ledelsen fjerner permanent bokpengene, telefongodtgjørelsen,kabel-tv-godtgjørelsen og ADSL-støtten til en verdi på over 811.000 kroner. (I snitt om lag 6.800 kroner.)

I alt blir Dagbladets journalister permanent fratatt opparbeidede og avtalefestede tillegg og goder på drøyt 3,9 millioner kroner. Dette betyr i sum en gjennomsnittlig inndragning på i overkant av 33.000 kroner for den enkelte.

Lønnstillegg

På den annen side gir ledelsen om lag 1,9 millioner i rent lønnstillegg i år, pluss en redaktørpott på 119.000 kroner. Det innebærer et gjennomsnittlig utslag på 16.000 kroner per NJ-medlem, pluss eventuelt individuelt tillegg fra redaktøren.

Ifølge informasjonen fra redaksjonsklubben viser regnestykket dermed en netto kostnadsreduksjon for Dagbladet på 1,9 millioner kroner, som utgjør minus 16.000 kroner per medlem.

Stipendfrys

I tillegg endrer ledelsen praksisen for utbetaling av overtid. I dag får alle samme sats, 413 kroner timen ved 70 prosents overtid, som tilsvarer snittlønna i klubben. Fra nå av skal all overtid regnes individuelt. Dette vil ifølge klubbstyret innebære at de yngste og lavest lønnede i redaksjonen får 339 kroner timen, mens de eldste og best betalte får 464 kroner timen.

I tillegg fjernes alderstillegg, matpenger, redigerertillegg, valgnattillegg, søndagsovertid og nattillegg. En ordning med hvilestipend og stipend for faglig utvikling fryses til 2011. I sum er det anslått at dette utgjør en besparelse for avisen på 300-400 000 kroner.

Powered by Labrador CMS