Polaris Medias konsernsjef Per Axel Koch er glad for dommen.
Polaris Medias konsernsjef Per Axel Koch er glad for dommen.

Må betale Polaris Media 100 millioner kroner i erstatning

– Vi er glade for at dommen endelig er rettskraftig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Polaris Media ASA er tilkjent 100 millioner kroner i erstatning for tap som følge av feil ved rådgivning fra advokatfirmaet Arntzen de Besche.

Dommen er rettskraftig etter at Høyesteretts ankeutvalg tirsdag forkastet anken fra advokatfirmaet.

– Det er konstatert at det er grunnlag for ansvar ved at advokaten ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor oss som klient. Både tingrett og lagmannsrett har kommet til at bistanden vi fikk ikke tilfredsstiller de forventningene man skal kunne ha når man henvender seg til advokat, sier konsernsjef Per Axel Koch i en epost til NTB.

Bakgrunnen for søksmålet er rådene Polaris Media fikk i forbindelse med salg av en liten andel av rubrikkselskapet Finn.no tilbake i 2015.

Solgte Finn-aksjer

Polaris mente advokatfirmaet ga uaktsom rådgiving da mediekonsernet solgte en liten andel av aksjeandel i Finn til Schibsted.

Advokatfirmaet Arntzen de Besche var hyret inn som rådgivere for å hjelpe Polaris Media med å salget. Posten utgjorde bare 0,13 prosent av aksjene i Finn.no, men det innebar at Schibsteds eierandel vippet over 90 prosent.

Det utløste skattefordeler med hensyn til konsernbidrag. Polaris trodde de skulle få en andel av denne skattefordelen, men oppdaget etter avtaleinngåelsen at det ikke var tilfelle.

Uaktsomt

Lagmannsretten mente at advokatfirmaet hadde opptrådt uaktsomt ved at Polaris ikke ble gjort klar over problemet før avtalen ble inngått.

Arntzen de Besche anførte fra sin side at profesjonelle og erfarne klienter som Polaris Media burde lese dokumenter de fikk tilsendt, skriver Rett24.

I dommen fra september pekte Borgarting lagmannsrett at Polaris engasjerte advokat Trond Vernegg som en advokat med særlig kompetanse nettopp for å få hjelp og støtte med avtalen og forhandlingene.

– Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten at advokat Vernegg er klart mer å bebreide enn Polaris Media og at han var nærmere til å oppdage feilen enn selskapet. Lagmannsretten er kommet til at erstatningen ikke skal reduseres på grunn av skadelidtes medvirkning, het det i dommen.

Lagmannsretten satte tapet skjønnsmessig til 100 millioner kroner. I tillegg må advokatfirmaet dekke saksomkostningene på tre millioner kroner.

Rettelse: I en tidligere versjon sto det at advokatfirmaet må betale 100.000 kroner i erstatning. Det riktig er 100 millioner.

Powered by Labrador CMS